Gjennomførte aktiviteter innen energi- og klimaarbeid i kommunene

Energiråd Innlandet arrangerer seminarer og fagdager om energi- og klimaarbeid for kommuner (foto: iStock).Her finner du en oversikt over kurs, konferanser og seminarer som Energiråd Innlandet har arrangert om energi- og klimaarbeid i kommunene, med presentasjoner fra foredragene, program og deltakerlister.

Andre arrangement:

Sist oppdatert 27. september 2017

Utskrift