KIcK - nettverk for klimavennlige Innlandskommuner

KIcK-nettverket skal bidra til at kommunene i Innlandet får økt gjennomføringskraft når det gjelder klimatiltak (foto: Pixabay).For mange kommuner er det krevende å holde nok fokus på energi- og klimaarbeidet. Dette skyldes blant annet begrensede ressurser, kompetansemessige utfordringer og få i virksomheten som er opptatt av de samme problemstillingene. KIcK-nettverket skal bidra til å gi kommunene økt gjennomføringskraft for klimatiltak gjennom nettverksbygging, erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Nettverket er opprettet med Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, og har i utgangspunktet varighet fra november 2016 til oktober 2017.

Bidra til reduserte klimagassutslipp

Nettverkets hovedmål er å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og omlegging til lavutslippssamfunnet hos Innlandskommunene. Dette vil skje gjennom:

  • Kompetanseheving innen konkrete fagområder
  • Etablering og videreutvikling av samarbeid mellom fagpersoner på tvers av kommune- og fylkesgrensene
  • Å inspirere og informere politisk og administrativ ledelse i kommunene om konkrete tiltak og erfaringer fra andre kommuner

I tillegg til rent fagtekniske innlegg vil det også bli en stor grad av erfaringsoverføring fra andre kommuner som har gjennomført vellykkede tiltak på de ulike områdene.

Det vil i løpet av 2017 bli arrangert tilsammen ni temasamlinger for fagpersoner i kommunene samt én samling for politisk og administrativ kommunal ledelse. Kommunene har selv fått anledning til å komme med innspill til hvilke tema de finner mest relevante for å få økt fokus på klimatiltak i sin virksomhet.

Bred deltakelse

Totalt 32 kommuner samt Hedmark og Oppland fylkeskommuner deltar i nettverket, som også støttes av fylkesmennene i Innlandet.

Energiråd Innlandet har sekretariatsfunksjonen og står for den praktiske gjennomføringen og oppfølgingen av nettverket.

De kommunene som deltar i tillegg til fylkeskommunene er:

  • Fra Hedmark: Elverum, Engerdal, Hamar, Kongsvinger, Løten, Os, Rendalen, Ringsaker, Stange, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Tolga, Tynset, Våler, Grue og Åmot
  • Fra Oppland: Etnedal, Gausdal, Lesja, Lom, Nord-Aurdal, Nordre Land, Ringebu, Sel, Skjåk, Søndre Land, Sør-Fron, Vestre Toten, Vågå, Østre Toten, Øyer og Øystre Slidre

Sist oppdatert 28. februar 2017

Utskrift