Sykling og skole

Gjennom Kunnskapsløftet plikter skolen å gi elevene teoretisk og praktisk opplæring i syklingBarn må få grundig opplæring før de kan begynne å sykle i trafikken. Sykkelopplæringen må bestå av både teori, ferdigheter på sykkel og sykling i trafikk. Gjennom Kunnskapsløftet stilles det krav til skolen om teoretisk og praktisk opplæring om sykling.

På barnetrinnet er trafikkopplæring lagt inn i kroppsøvingsfaget. Kunnskapsløftet forplikter skolen til å jobbe for følgende mål:

  • Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister etter 4. trinn
  • Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel etter 7. trinn

Opplæringen bør starte allerede på 4. trinn med enkel teori og trening i trygge omgivelser. Fra 5. trinn kan det trenes i enkel trafikk sammen med voksne. Selvstendig sykling i blandingstrafikk bør først skje på 7. trinn. Dette krever systematisk sykkelopplæring gjennom flere år.

Trygg Trafikk har utarbeidet eget materiell og en lærerveiledning for sykkelopplæring i skolen ("Trå til").

Sykling til og fra skolen

Det er opp til den enkelte skole eller kommune å lage regler for sykling til og fra skolen. På hvilket trinn elevene kan begynne å sykle til og fra skolen vil derfor variere. Noen skoler tillater ikke sykling til skolen i det hele tatt, mens andre tillater dette når elevene har bestått en sykkelprøve.

Sjekk med din egen skole hvilke regler som gjelder for dine barn.

Aktive skolebarn

Aktive skolebarn er et prosjekt for barn i grunnskolen. Målet er at flere barn og unge skal gå eller sykle til skolen. Prosjektet er et samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet, Politidirektoratet, Trygg Trafikk og Statens vegvesen.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift