Forslag til holdningsskapende aktiviteter

Holdningsskapende arbeid kan gjennomføres på mange måter (foto: iStock).Holdningsskapende arbeid mot innbyggere og ansatte innen energi og klima kan gjennomføres på mange måter. Flere parallelle aktiviteter gir ofte best effekt. Hva slags aktiviteter som velges må vurderes opp mot målsettinger, fokus i energi- og klimaplanen og tilgjengelige ressurser.

En holdningsskapende aktivitet kan være alt fra utsendelse av en brosjyre til gjennomføringen av en aktivitetsdag på torget. Her følger et knippe med forslag til aktiviteter som kan gjøres, som kilde til inspirasjon når kommunen skal planlegge sine tiltak. Mange av eksemplene er hentet fra andre kommuner, og et enkelt søk på nettet vil gi deg flere ideer til hvordan de kan gjennomføres. Ta gjerne kontakt med Energiråd Innlandet for å diskutere ideer og mulige tiltak.

Innbyggere

Ansatte

Samtidig med at kommunen selv går foran med et godt eksempel med å gjennomføre holdningsskapende aktiviteter rettet mot sine ansatte, bør den benytte anledningen til å oppfordre privat næringsliv i kommunen til å gjøre det samme.

Barn og unge

For å gjennomføre holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge på en systematisk måte og med et langsiktig perspektiv er det en fordel å ta i bruk tilgjengelige verktøy og metoder. Også her er det en fordel med flere parallelle virkemidler.

Næringsliv og organisasjoner