Sikker sykling

Det er viktig at sykkelen er i god og forskriftsmessig standSom syklist i trafikken har du både rettigheter og plikter som det er viktig at du kjenner til for å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for deg selv og dine medtrafikanter.

Bruk hjelm!

Det er viktig at du bruker hjelm når du sykler for å beskytte deg mot hodeskader. Hjelmen må ikke ha vært utsatt for skade, og den må festes skikkelig. Remmene må ikke bli for slakke.

Husk at hjelmen har begrenset levetid. Den skal være godkjent og CE-merket (CE 1078).

Vær synlig og oppmerksom

Sørg for å være godt synlig med klær i farger som gjør det lettere for andre trafikanter å se deg. Bruk gjerne en sykkeljakke i en skarp farge eller refleksvest, og reflekser på ankler og sko.

Dersom du har sola rett forfra eller bakfra kan det være vanskelig for andre trafikanter å se deg, siden de har sola rett i øynene. Dette er spesielt et problem på våren og høsten, og tidlig og sent på dagen.

Å sykle i trafikken krever full oppmerksomhet, også når det gjelder hørsel. Unngå derfor bruk av mp3-spiller eller radio på øret når du sykler i trafikken.

Hold sykkelen i orden

Sykkelen skal være riktig utstyrt med refleks og lykter, og bremsene skal være i orden. Du har selv plikt til å sørge for at sykkelen er i forskriftsmessig stand. Det er også påbudt med ringeklokke på sykkelen. Monter gjerne speil selv om dette ikke er påbudt.

Det er også viktig at du sørger for jevnlig kontroll og vedlikehold av sykkelen. Spesielt bør bremsene kontrolleres med jevne mellomrom. Dette øker sikkerhet og sikrer problemfri sykling. Husk å ta "vårservice" på sykkelen før du starter sykkelsesongen om våren.

Velg riktig sykkel og utstyr

Når du kjøper sykkel bør du velge en sykkeltype som passer til ditt bruk. Du bør også tenke gjennom hvilket sikkerhetsutstyr du eventuelt har behov for i tillegg til hjelm.

Dersom du velger å sykle på vinteren er det viktig å bruke gode piggdekk og å kle deg godt.

Forsikring

Det kan være en fordel å tegne egen forsikring på sykkelen, og å registrere den i Falcks sykkelregister i tilfelle den blir stjålet. Noter deg rammenummeret på sykkelen til bruk hvis dette skjer.

De 8 sykkelvettreglene

Smarte syklister:

Sykkelvettreglene er laget av Syklistenes Landsforening og Statens vegvesen.

Mer informasjon