Støtteordninger for gårdsvarmeanlegg

Det finnes flere støtteordninger for anskaffelse av gårdsvarmeanlegg og produksjon av biobrensel.Det finnes støtteordninger både til anskaffelse av gårdsvarmeanlegg (biovarmeanlegg) og til produksjon av brensel. Det lønner seg å undersøke hvilke muligheter som er tilgjengelige tidligst mulig i planleggingsprosessen.

Bioenergiprogrammet

Innovasjon Norge gir tilskudd til både investeringer, utredning og kompetansetiltak for å bygge varmanlegg eller produsere flis til bioenergi.

Solenergi støttes også gjennom bioenergiprogrammet

 Mer informasjon

Sist oppdatert 13. mai 2016

Utskrift