Huskeliste for utvikling av gårdsvarmeanlegg

Det er viktig med en grundig planlegging og kartlegging før du går til innkjøp av et gårdsvarmeanleggUansett hva slags gårdsvarmeanlegg du er ute etter, forutsetter et godt totalresultat at du tenker nøye gjennom de 10 punktene nedenfor.

 1. Vær bevisst på brenselvalget, og vurder nøye hva som passer best for deg. Hvis flis er det mest aktuelle, gjør en nøye undersøkelse på hvordan du skal skaffe flisa. Det kan være alt fra å flise selv basert på eget virke, via leieflising, og til å kjøpe ferdig fliset virke i markedet.
   
 2. Uansett type brensel, må det ha en god kvalitet. De aller fleste driftsproblemer ved biobrenselanlegg skyldes dårlig brenselkvalitet. God brenselkvalitet betyr at brenselet er tørt, homogent, uten større biter enn forutsatt, og uten mye finstoff.
   
 3. Ved kjøp av brensel, gjør en avtale med din leverandør hvor kvalitet, leveringstidspunkt og øvrige leveringsbetingelser er nedfelt. Brenselkvaliteten må være tilpasset ditt anlegg også ved de laveste utetemperaturer.
   
 4. Legg stor vekt på brensellogistikken og hvordan du tenker deg den utført. Et lager er som regel alltid nødvendig uansett om du velger flis, ved eller halm. Spesielt for flis og halm er det viktig at lageret har fast dekke i bunnen. Brensellagerets effektive volum kan med fordel være så stort at det kan romme tilstrekkelig med brensel for hele vintersesongen. Normalt betyr det 3/4 eller mer av hele årsforbruket.
   
 5. Velg forbrenningsanlegg ut fra hva slags brensel du har valgt. Det finnes ikke noe anlegg som brenner alle typer brensel like godt.
   
 6. Finn ut hvor stor kjel (kW) du trenger. Gjør en vurdering av dette selv. Hvis leverandørene foreslår et anlegg som er mer enn det dobbelte av det du selv kommer fram til, bør du be om en begrunnelse. Unødig overdimensjonering bør unngås. Dette gjelder spesielt for flisfyrte anlegg. Anlegg for ved og halm kan vurderes på andre måter. Ta kontakt med stedlige brannmyndigheter for sikker plassering og brannteknisk vurdering av anlegget.
    
 7. Gjør et overslag over hvor mye varme du trenger, og hvor stor brenselmengde det tilsvarer i løpet av året.
   
 8. Fordeling av varme via rør i bakken mer enn 150-200 meter (fjernvarme), kan bli kostbart, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hvis du skal selge varme eksternt på denne måten, bør forbruket være mer enn bare oppvarming av en bolig.
 9. Ta kontakt med miljøer som kan gi deg faglig og objektiv veiledning. Du finner lenker videre til relevante sider hos oss.
 10. Utnytt de offentlige støtteordninger som finnes til en hver tid. Slik oppnår du billigst mulig varme.

Listen er utarbeidet av prosjektleder Eiliv Sandberg, Grønn varme i Landbruket, Fylkesmannen i Hedmark