Støtteordninger for energisparende tiltak i privatboliger

Enova har støtteordninger for energieffektivisering og energiomlegging i privatboliger (foto: iStock).Det nasjonale energikontoret Enova har støtteordninger for enkelte tiltak innen reduksjon av strømforbruk og omlegging for fornybar energi i privatboliger. Enkelte kommuner har også lokale støtteordninger for sine innbyggere.

Støtte til tiltak fra Enova

Enovas støtteordninger endrer seg fortløpende. Det finnes løsninger både for de som skal bygge nytt, gjennomføre en større renovasjon eller bare ønsker å gjennomføre enkelttiltak. Fra januar 2015 ble det enklere å få støtte til mindre tiltak - dette kan man nå søke om etter at tiltaket er gjennomført. For større oppgraderinger og nybygg er det derimot fortsatt nødvendig å søke på forhånd.

Enovas tilskuddsordninger pr januar 2016

Klimalån

Stadig flere banker kommer nå på banen med rimeligere banklån til energieffektiviseringstiltak i boliger.

Sjekk med din bank om de kan gi gode lånebetingelser ved gjennomføring av energi- og klimatiltak i boligen.

Kommunale støtteordninger