Oppvarming av boliger

Økt bruk av alternative energikilder til oppvarming av boliger er viktig for å redusere klimagassutslippeneMer enn tre fjerdedeler av energibruken i husholdninger går til oppvarming av bolig og varmtvann. Det meste av dette er elektrisitet, og noe er forurensende olje og parafin. Økt bruk av andre energikilder er et viktig bidrag til å redusere klimagassutslippene.

Strømmen vi bruker i Norge er i hovedsak basert på vannkraft, som er fornybar. Siden elektrisitet kan brukes til mange formål der andre energikilder ikke egner seg, er det likevel et godt klimatiltak å redusere bruken av strøm.

Økt bruk av biobrensel og varmepumper samt fornybar fjernvarme er de viktigste alternativene til oppvarming av boliger i dag. Gjenvinning av varme bidrar også til å redusere energiforbruket i boligen.

Tips til mer miljøvennlig oppvarming

Slutt på olje og parafin innen 2020

Fossilt brensel som olje og parafin slipper ut mye klimagasser. Stortinget har vedtatt at disse energikildene skal utfases innen 2020, noe som betyr det lønner seg å starte jobben med å velge alternativ løsning allerede nå.  

www.oljefri.no finner du nyttig informasjon om alternativer til oljefyr og oljekjeler, og hvordan du kan gå frem for å bytte ut disse. Elverum, Hamar og Ringsaker kommune har egen informasjon på sine nettsider om aktuelle oppvarmingsløsninger.

Alternativer til elektrisk og fossil oppvarming

Moderne vedovner, pelletskaminer og varmepumper er klimavennlige alternativ til elektrisk og fossil oppvarming. Vannbåren varme gir høy komfort og redusert energibruk.

Grunnleggende tiltak knyttet til bruk av alternative varmekilder gjøres ofte i forbindelse med oppussing eller rehabilitering. Mange tiltak er likevel også aktuelle selv om du ikke skal gjøre større endringer i boligen.

Bergvarmepumper krever en viss investering, men kan også spare husstanden for store utgifter. 

Gjenvinning av varme

Mye varme forsvinner ut av huset gjennom ventilasjon og avløpsvann. Ved å installere et ventilasjonsanlegg som gjenbruker varmen fra luften som går ut og varmeveksler som utnytter varmen fra avløpsvann, vil du kunne redusere energibruken i boligen kraftig.

Velg fleksible løsninger

Oppvarmingsløsninger som kan benytte flere energikilder gjør deg mindre avhengig av prisvariasjoner på ulike energityper. Du kan da til enhver tid velge den billigste energitypen.

For å få et godt fleksibelt energisystem må distribusjonssystemet til oppvarming være uavhengig av energitype. Det beste alternativet er vannbåren varme, som gir muligheten for enkelt å endre oppvarmingskilde.

Mer informasjon