Ung@miljø 2011 - miljøkonferanse for ungdom!

En gruppe ungdommer deltar i planleggingen av miljøkonferansen Ung@miljø 2011.Høsten 2011 vil konferansen ung@miljø bli arrangert på Gjøvik. Konferansen retter seg mot ungdom i Innlandet i alderen 16-19 år, og har som mål å skape økt engasjement for miljø- og klimaspørsmål.

Konferansen vil gå av stabelen 4.-6. november 2011 på Gjøvik videregående skole, som en del av Gjøvik bys 150-årsjubileum. Målet er at konferansen skal bli et fast årlig arrangement som avholdes hvert annet år i Hedmark og Oppland.

Økt engasjement og handlingskompetanse

Programmet på ung@miljø vil bygges opp med hovedfokus på å skape engasjement og gi økt handlingskompetanse på området, mer enn å ha et faglig tungt innhold. De sentrale faglige aktivitetene vil være motivasjonsforedrag med kjente og engasjerende foredragsholdere samt en rekke interaktive workshops med ulike typer aktiviteter. Ungdommene skal gjennom disse aktivitetene både få økt kompetanse og selv finne løsninger og tiltak som de kan videreføre til sitt nærmiljø etter konferansen. Aktuelle bidragsytere til workshopene vil blant annet være regionale og lokale aktører innen energi og miljø.

Det vil også bli lagt vekt på ikke-faglige aktiviteter, for å skape en god sosial ramme rundt konferansen. I tillegg er det aktuelt med et utstillertorg for aktører innen energi og miljø som ønsker å komme i direkte kontakt med ungdommer. 

Konferansen skal ha en tydelig og gjennomgående miljøprofil og være et rusfritt arrangement.

Lokale miljøprosjekter

For å øke den totale effekten og nytteverdien av konferansen regionalt og lokalt vil det bli etablert aktiviteter for deltakerne som går ut over selve konferansedeltakelsen, såkalte "Solsikkeprosjekter". Deltakerne vil bli oppfordret til å gjennomføre energi- og klimaprosjekter i sin hjemkommune i etterkant av arrangementet. Under selve konferansen vil deltakerne starte planleggingen av prosjektene og få innføring i prosjektplanlegging og -gjennomføring.

Når deltakerne kommer hjem etter konferansen kan de søke om midler fra sin hjemkommune eller andre kilder til gjennomføring av sitt Solsikkeprosjekt. Prosjektleder for ung@miljø vil følge opp gruppene for å øke sannsynligheten for at prosjektene blir gjennomført.

Av og for ungdom

ung@miljø skal være en konferanse av og for ungdom. Dette innebærer at ungdommer skal ha en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av arrangementet. Det er derfor allerede etablert en ungdomsgruppe som bidrar aktivt til planlegging og gjennomføring av arrangementet samt i profilering og markedsføring av konferansen i forkant.

Gruppa består av av ungdom i samme aldersgruppe som målgruppen, og deltar gjennom helgesamlinger der ulike temaer for konferansen diskuteres. 
 
Konferansen er laget etter modell av den svenske ungdomskonferansen Miljötinget, som i 2011 arrangeres for 21. gang.
 
ung@miljø 2011 støttes blant annet av Oppland fylkeskommune, Eidsiva Energi, Enova og Pangeas Miljøfond.

Sist oppdatert 28. juli 2015

Utskrift