Vedovner

Moderne, rentbrennende ovner gir en effektiv utnyttelse av energien i veden og samtidig lave partikkelutslipp inne og ute.Fyring med ved er en klimavennlig oppvarmingsmetode. Moderne, rentbrennende ovner gir betraktelig større utnyttelse av energien i veden og mindre utslipp av partikler enn eldre ovner. Det kan derfor lønne seg å bytte ut gamle vedovner.

Oppvarming med ved øker ikke CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Det gir imidlertid utslipp av partikler til nærmiljøet, og feil fyring og bruk av gamle ovner gir mer utslipp enn nødvendig. Nye ovner gir små utslipp og er langt mer energieffektive enn gamle ovner som ofte har ufullstendig forbrenning. De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 %, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 %. En åpen peis utnytter kun 15-20 % av varmen i veden. Vedfyring i peis er derfor mest for kosens skyld.

I tillegg til krav om CE-merking må nye vedovner oppfylle utslippskrav av partikler i henhold til norsk standard NS 3059.

Dersom du vurderer å investere i ny vedovn, sjekk med Enova og din kommune om det er mulig å få tilskudd til dette.

Ny vedovn er best egnet for deg som:

 • Har lagringsplass for ved
 • Kan plassere ovnen i det rommet du trenger mest varme. Vedovn er en punktoppvarmingskilde som gir mest varme i det rommet den er plassert
 • Har åpen planløsning. Du utnytter varmen fra ovnen best dersom den kan spres videre til andre rom. Ofte er det lurt å plassere ovnen i underetasjen slik at varmen stiger opp til neste etasje.
 • Ønsker å ha oppvarming som er helt uavhengig av strøm

Vedprisene er relativt stabile i forhold til prisen på strøm, olje og parafin, noe som gir deg mer forutsigbare fyringskostnader. Dersom du har plass til å lagre større kvanta, vil dette kunne gi deg en bedre innkjøpspris.

Vedovner er ofte billigere i innkjøp enn pelletskaminer og varmepumper, og gir ingen støy. Siden vedovner ikke krever strøm, vil de også fungere ved eventuelle strømbrudd.

Det finnes også ovner som kan kobles til et vannbårent system. Dette gir en jevn oppvarming i hele huset, og økt fleksibilitet siden løsningen også kan kombineres med solfangere eller andre energikilder.

Ulike typer ovner

Ovner av jern og stål

Ildsteder av støpejern eller stålplater er de vanligste ovnstypene i Norge. Det lages mange ulike typer jernovner, fra små kaminer, peisinnsatser og vedkomfyrer til store etasjeovner. Disse ovnene gir effektiv varme med gode muligheter til rask regulering av effekten. Moderne ovner er laget for å gi god varmeøkonomi og renest mulig røykgassutslipp.

Magasinovner

Magasinovner er murte ovner som ofte veier mer enn 1000 kg. Ovnene lagrer varmen fra forbrenningen i murmassen og avgir jevn og behagelig varme til rommet i flere timer etter at forbrenningen er avsluttet. Klebersteinovner, kakkelovner og bakerovner er typiske eksempler på magasinovner.

Ved montering av slike ovner er det viktig å sjekke at gulvet tåler vekten av ovnen. De gir lave utslipp, god varmeøkonomi og god fordeling av varmen over tid, men er dyrere i innkjøp enn støpejernsovner.

Viktig å fyre riktig

Det er viktig å fyre riktig både for å redusere sot og partikkelutslipp, men også for å utnytte veden best mulig:

 • Bruk opptenningsbriketter for effektiv opptenning
 • Bruk tørr ved og rikelig med trekk, spesielt med gamle ovner
 • Unngå ulmefyring og sprengfyring
 • Fyll ikke ovnen for full, legg inn litt om gangen

Kjennetegn for tørr, god ved:

 • Sprekker fra senteret i endeveden
 • Veier lite
 • Har ikke tegn på sopp, forråtnelse eller jord
 • Har ikke synlig sevje under barken

Du kan sjekke tørrheten ved å slå to vedbiter sammen. Våt ved avgir en dump lyd, mens tørr ved gir en smellende lyd som når et balltre treffer en ball.

Viktig å tenke på

Vedfyring er mer arbeidskrevende en mange andre oppvarmingsalternativer, og krever at du er tilstede for å håndtere veden og regulere varmen. De fleste vedovner kan heller ikke reguleres ved hjelp av en termostat.

En vedovn kan normalt bare erstatte deler av oppvarmingsbehovet. Andre kilder må dekke grunnvarmen når du ikke er tilstede. Dersom du ønsker å bruke ved til å dekke oppvarmingen i større deler av boliger, er en vedkjel tilknyttet et vannbårent system en mulig løsning.

(Kilder: Enova, NRK)

Mer informasjon

Sist oppdatert 23. juli 2016

Utskrift