Luft/vann- og væske/vann-varmepumper

En luft/vann-varmepumpe henter varmen fra uteluften og fordeler den i boligen via vannbåren varmeLluft/vann- og væske/vann-varmepumper har bedre ytelse og komfort enn luft/luft-varmepumper. Varmen hentes fra uteluft, vann eller jord/fjell, og fordeles i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Fordelen med vannbåren varme er bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur i boligen.

Varmen brukes også gjerne til oppvarming av tappevann i tillegg til oppvarming av selve boligen. Med vannbåren varme har du fleksibilitet i forhold til valg av oppvarmingskilde.

Luft/vann-­varmepumper

En luft/vann-varmepumpe henter varmen fra uteluften.

En slik varmepumpe er best egnet for deg som:

Væske/vann-varmepumper

En væske/vann-varmepumpe henter varmen fra sjøvann, grunnvann, jord eller fjell. I Innlandet er bergvarme mest brukt. Dette krever boring av hull. En slik løsning sikrer jevn drift og høy virkningsgrad gjennom hele fyringssesongen, i tillegg til god besparelse på lang sikt. Dette er også den dyreste løsningen, men mest effektiv på kalde dager.

Slike varmepumper er best egnet for deg som:

Husk at egenmontering av varmepumper er forbudt, da dette er en elektrisk installasjon.

(Kilde: Enova)

Mer informasjon