Luft/vann- og væske/vann-varmepumper

En luft/vann-varmepumpe henter varmen fra uteluften og fordeler den i boligen via vannbåren varmeLluft/vann- og væske/vann-varmepumper har bedre ytelse og komfort enn luft/luft-varmepumper. Varmen hentes fra uteluft, vann eller jord/fjell, og fordeles i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Fordelen med vannbåren varme er bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur i boligen.

Varmen brukes også gjerne til oppvarming av tappevann i tillegg til oppvarming av selve boligen. Med vannbåren varme har du fleksibilitet i forhold til valg av oppvarmingskilde.

Luft/vann-­varmepumper

En luft/vann-varmepumpe henter varmen fra uteluften.

En slik varmepumpe er best egnet for deg som:

  • Bor i bolig med vannbåren varmefordeling i huset, dette må ellers installeres
  • Har et totalt energiforbruk over 25 000 kWh per år
  • Bor i områder med milde vintre eller lang fyringssesong
  • Har annen oppvarmingskilde i tillegg, for eksempel vedovn, pelletskamin eller panelovner. De fleste varmepumper har elektriske elementer som kobles inn automatisk når varmepumpen ikke klarer å dekke hele oppvarmingsbehovet.
  • Har stort forbruk av tappevann

Væske/vann-varmepumper

En væske/vann-varmepumpe henter varmen fra sjøvann, grunnvann, jord eller fjell. I Innlandet er bergvarme mest brukt. Dette krever boring av hull. En slik løsning sikrer jevn drift og høy virkningsgrad gjennom hele fyringssesongen, i tillegg til god besparelse på lang sikt. Dette er også den dyreste løsningen, men mest effektiv på kalde dager.

Slike varmepumper er best egnet for deg som:

  • Har et totalt energiforbruk over 30 000 kWh per år
  • Har bolig med vannbåren varme i huset. Hvis ikke må du ta høyde for å investere i et vannbårent varmesystem i tillegg.
  • Har stort forbruk av tappevann

Husk at egenmontering av varmepumper er forbudt, da dette er en elektrisk installasjon.

(Kilde: Enova)

Mer informasjon

Sist oppdatert 23. juli 2016

Utskrift