Luft/luft-varmepumper

En luft/luft-varmepumpe henter arme fra uteluften og overfører den til inneluftenEn luft/luft-varmepumpe henter varme fra uteluften og overfører den til inneluften. Den består av en inne- og en utedel som er knyttet sammen med kjølerør.

Luft/luft-varmepumpene er avhengige av god luftsirkulasjon både inne og ute for å fungere optimalt. Jevnlig vedlikehold med skifte av filtre og rensing av utedelen bør utføres som anbefalt i bruksanvisningen for å opprettholde ytelsen og redusere problematikken med korrosjon. Det er også viktig å være klar over at vintertilpasing reduserer energibesparelsen.

Dette kan være en rimelig løsning for deg som vil erstatte den gamle parafinovnen uten store investeringer.

Luft/luft-varmepumpe er best egnet for deg som:

Luft/luft-varmepumper har termostatstyring, sørger for jevn varme og kan enkelt etterinstalleres. Den kan også brukes til kjøling om sommeren. Det er viktig å huske at denne økte komforten vil redusere den totale beparelsen du vil få ved installeringen av varmepumpe.

Husk at egenmontering av varmepumper er forbudt, da dette er en elektrisk installasjon.

(Kilde: Enova)

Mer informasjon