Varmepumper

En varmepumpe overfører varme fra omgivelsene inn i boligenEn varmepumpe henter ut energien fra omgivelsene, tilfører noe elektrisitet og fører varmen inn i huset. Med riktig bruk av en varmepumpe kan du kan spare 20-60 % av strømmen som brukes til oppvarming av bolig og varmtvann.

Varmepumper navngis etter hvor de henter varmen fra og hvordan varmen overføres (via luft eller vannbårne systemer). De vanligste er luft/luft-varmepumpe og luft/vann-varmepumpe, som henter varme fra uteluften. Vann/vann-varmepumper henter varme fra grunnen (fjell eller jord) og fra vann (sjøvann eller grunnvann).

Riktig installasjon og bruk av varmepumpe

En varmepumpe bruker mindre energi til å produsere samme mengde varme enn en vanlig elektrisk ovn. For å oppnå reduksjon av det totale energiforbruket er det viktig at pumpen installeres og brukes riktig.

Lønnsomheten på investeringen avhenger av riktig montering og bruk. Små lekkasjer eller feilmontering kan bety vesentlig dårligere ytelse, slik at du sparer mindre strøm. Ytelsen er også avhengig av jevnlig vedlikehold. Det anbefales derfor å bruke en installatør til å montere varmepumpen. Husk at egenmontering av varmepumper er forbudt, da dette er en elektrisk installasjon.

Dersom du øker innetemperaturen i boligen i forhold til før du installerte varmepumpen, eller du bruker den som aircondition om sommeren, vil dette kunne gjøre at du får økt strømregning i stedet for at den blir lavere. Besparelsen avhenger altså av at du opprettholder komforten, ikke øker den.

Ulemper med luftvarmepumper er blant annet at de har lavest varmeutnyttelse når det er kaldt ute om vinteren, og at du derfor har økt behov for tilleggsvarme. Rimproblemer ved visse temperaturer reduserer effekten av pumpen. Utedelen må byttes ut etter en tid på grunn av værbelastningen den utsettes for. Skulle rust bli et problem, vil du ha fem års reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Hvorfor varmepumpe?

  • Spar strøm: Du kan spare mellom 20-60 % av strømmen som brukes til oppvarming av bolig og varmtvann
  • Spar penger: En varmepumpe kan levere varme til omtrent 1/3 av prisen sammenliknet med direkte elektrisk oppvarming
  • Spar miljøet: Bruk av varmepumper kan redusere strømforbruket og dermed dempe behovet for import av kjerne- og kullkraft fra utlandet
  • Komfort: Du får behagelig varme og et godt inneklima
  • Enkelt: Lite vedlikehold og enkel i drift. Varmepumpen trenger lite tilsyn og det trengs ingen opplæring

Før du investerer i varmepumpe, bør du først finne ut om varmepumpe virkelig er det mest effektive tiltaket for å redusere energibehovet i boligen din. Selv for hus bygd på 70- og 80-tallet kan økt isolasjon og skifting av vinduer være et vel så effektivt tiltak som å investere i varmepumpe.

Dersom du vurderer å investere i en varmepumpe, sjekk med Enova om det er mulig å få tilskudd til dette. De gir tilskudd til enkelte typer varmepumper.

(Kilde: Enova)

Mer informasjon

Sist oppdatert 23. juli 2016

Utskrift