Gjenvinning av varme

Ved å utnytte varme fra ventilasjon og avløpsvann kan du redusere energiforbruket i boligen kraftigMye varme forsvinner ut av huset gjennom ventilasjon og avløpsvann. Ved å utnytte denne varmen gjennom et balansert ventilasjonsanlegg og varmeveksler kan du redusere energiforbruket på en smart måte.

Balansert ventilasjon – energibesparende og bra for inneklimaet

God ventilasjon er viktig for inneklimaet. Samtidig kommer ventilasjon ofte i konflikt med målet om å spare på varmen. Varme­gjenvinning gir mulighet for kontrollert utskifting av luften uten trekkproblemer og med lite energibruk. Med et balansert ventilasjonsanlegg vil den varme luften som trekkes ut brukes til å forvarme den kalde friske luften som kommer inn. 60-90 % av varmen blir gjenbrukt.

Slike systemer gir god komfort med lav energibruk. De gir også betydelige fordeler for inneklimaet. For personer med astma- og allergiproblemer kan balansert ventilasjon med gode filtre være særlig nyttig spesielt i pollensesongen.

Det er viktig at anlegget installeres og vedlikeholdes riktig for at resultatet skal bli bra. Blant annet må filter til rensing av inneluften skiftes eller renses jevnlig. Vi anbefaler at du bruker fagpersoner til å installere anlegget.

Balanserte ventilasjonsanlegg reduserer også faren for kondens og fuktskader, og begrenser mengden av radon der dette er et problem. Ulempene er at anlegget krever forholdsvis høy investering samt at det kan være komplisert å installere i eksisterende hus.

Det er viktig at riktig ventilasjonssystem er installert i alle våtrom for å unngå fuktskader. Det eksisterer enkle mekaniske avtrekksvifter som sikrer bedre kontroll enn ved naturlig ventilasjon hvis balansert ventilasjon er uaktuelt.

Varmegjenvinning kan erstattes av eller suppleres med varmepumper.

For nye boliger stilles det krav til gjenvinning av varme fra ventilasjonsluft gjennom Teknisk forskrift av 2007.

Gjenbruk energien fra avløpsvannet

Noe av det største energisløseriet i boliger i dag foregår på badet, gjennom varmtvannet som brukes i dusjen eller til karbad. Vannet fra varmtvannstanken holder fortsatt på nærmere 90 % av varmen når det går ut gjennom avløpet.

En varmeveksler gjenvinner varmen i avløpsvann fra dusj, bad og vaskemaskiner. Energien brukes til å varme opp nytt varmtvann. På den måten vil kostnadene til oppvarming av varmtvann kunne reduseres betraktelig.

Varmevekslere finnes i forskjellige varianter og priser. En av variantene består av å samle opp avløpsvannet i en lagertank med en rørspiral inni, der det kalde vannet passerer på vei inn i huset. Det er den mest effektiv løsningen. Et slikt system trenger årlig vedlikehold. 

En annen løsning er direktevirkende gjenvinner. Denne lagrer ikke avløpsvannet, og er derfor effektiv bare når det tappes varmtvann samtidig som det går varmt vann ned i avløpet. En stor fordel med en slik løsning er den er vedlikeholdsfrie og rimelig.

Mer informasjon