Vannbåren varme

Vannbåren varme gir økt komford og større fleksibilitet i valg av energikilder til oppvarmingVannbåren varme gjør at du kan bytte fra den ene energikilden til den andre. Vannet i rørene i gulvet eller i radiatorene kan varmes opp av biobrensel, varmepumpe, sol, strøm eller biofyringsolje. Gulvvarme vil også gi økt komfort og bedre inneklima.

Vannbåren varme er vann som varmes opp og sirkuleres i boligen enten i rør i gulvet eller gjennom radiatorer. Systemet fungerer automatisk. Det finnes også fleksible radiatorsystemer med utenpåliggende rør som kan installeres i eksisterende boliger uten å totalrenovere bygget.

Omlag halvparten av alle nye hus og bygg oppføres i dag med vannbårne systemer.

Sunn varme fra gulvet

Gulvvarme gir en sunnere og bedre varme enn strålevarme fra veggen eller varme fra en vegghengt varmepumpe. Dersom du er varm på føttene, blir du varm i resten av kroppen også. Med gulvvarme får du derfor større komfort og bedre utnyttelse av energien. I rom med gulvvarme kan du faktisk redusere temperaturen med en grad eller to sammenlignet med tradisjonell oppvarming, uten at rommet oppleves som kjøligere.

Med gulvvarme ligger oppvarmingsanlegget skjult. Dette gir frihet med tanke på innredning og møblering. Varmen blir jevnt fordelt over gulvflaten, og temperaturen blir høyere ved gulvnivået enn i rom med veggmonterte varmekilder. Dette gir også bedre inneklima for barn, ettersom mye av barns lek foregår på gulvet. Vannbåren varme anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

Mindre prisavhengig

En av de store fordelene med vannbåren varme, er at du selv bestemmer hvilke energikilder du vil bruke. Du blir derfor mindre avhengig av prisvariasjonene for en enkelt energitype, og kan i stedet velge den energitypen som til enhver tid er billigst.

Med et fleksibelt system kan vannet som brukes varmes opp av biobrensel, varmepumpe, strøm, solenergi eller biofyringsolje. For eksempel kan både pelletsovner og vedovner kombineres i løsninger med vannbåren varme og ekstratilskudd av varme fra solfangere.

Vannbåren vame er derfor langt mer klimavennlig enn ensidig elektrisk oppvarming.

Mer informasjon

Sist oppdatert 23. juli 2016

Utskrift