Solfanger

Solenergi er den mest klimavennlige energien du kan brukePå samme måte som solceller utnytter en solfanger varmen fra solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet, brukes solfangere til å varme opp vann. Solenergi er den mest klimavennlige energien du kan bruke.

Økt bruk av solenergi

Utnyttelse av solenergi har til nå vært lav i Norge sammenlignet med våre naboland og Europa for øvrig. Solinnstrålingen i Sør-Norge ligger på årsbasis kun 20 % under nivået for nordlige deler av sentral-Europa. Solceller og solfangere kan derfor også være velegnet i Norge.

Det er forventet at utnyttelse av solenergi vil øke betraktelig i årene fremover, spesielt i forbindelse med nye boligkonsepter som lavenergihus og passivhus. Også ved rehabilitering er det stadig flere som velger solenergi som alternativ. Dette vil bidra til å øke antallet leverandører og bedre tilgangen på ulike løsninger.

Til varmtvann og boligoppvarming

Solfangere øker temperaturen på varmtvannet slik at du reduserer behovet for annen energi til oppvarming av vannet.

Det finnes i hovedsak to typer solfangere som er egnet til norske boliger: Plane solfangere og vakuumrør. Begge typer varmer opp vann direkte eller indirekte. Vannet kan brukes som tappevann eller til oppvarming av boligen gjennom et system for vannbåren varme. Det kan også f.eks. brukes til oppvarming av svømmebasseng.

3-4 m2 solfanger er nok til å dekke 50 % av en gjennomsnittsfamilies varmtvannsbehov. Med
15-20 m2 kan du dekke cirka 30 % av boligens totale energibehov. Når anlegget først er installert, er solenergien en gratis og fornybar energikilde. Du bidrar derfor til å spare klimaet. Solpanel krever lite tilsyn og vedlikehold.

Solfangere er best egnet for deg som:

  • Ønsker en klimavennlig oppvarmingskilde
  • Har et energiforbruk over 20 000 kWh per år
  • Bor i en husstand som bruker mye varmtvann
  • Er i ferd med å planlegge rehabilitering eller vil bygge nytt
  • Likevel skal skifte varmtvannsbereder
  • Ønsker et automatisk oppvarmingssystem med lite vedlikehold

Viktig å tenke på

Før du investerer er det viktig å vurdere i hvilken grad din bolig er egnet for bruk av solfangere. Det er viktig at du velger en løsning som er tilpasset boligen.

En solfanger samler mest solenergi hvis den hele tiden er rettet direkte mot sola, det vil si at den bør plasseres på tak eller vegg sydvendt. Den må monteres i en gunstig vinkel i forhold til gjennomsnittlig solinnstråling.

Du må også et egnet rom til plassering av varmesentral og vanntank.

Et anlegg for varmtvannsproduksjon bør ha solfangere på sydvendt tak med helningsvinkel på minst 30 grader. Et kombinert anlegg for tappevann og romoppvarming med stor solfangerflate bør fortrinnsvis ha en helningsvinkel på 45 grader eller mer.

(Kilde: Enova)

Mer informasjon

Sist oppdatert 23. juli 2016

Utskrift