Pelletskjel

En pelletskjel varmer opp vann som sendes rundt i boligen gjennom et system for vannbåren varmeEn pelletskjel varmer opp vann som sendes rundt i boligen, og forutsetter at du har et system for vannbåren varme. Kjelen kan også brukes til å oppvarming av varmtvann. Den kan derfor erstatte en betydelig del av strømforbruket i boligen.

Selve pelletskjelen må stå i et eget fyrrom. Dersom du har vannbåren varme, men ikke fyrrom, kan du bruke pelletskamin som kombinerer direkte og sentral oppvarming. Den kan plasseres i et oppholdsrom hvor den avgir direkte varme. I tillegg kobles kaminen til et vannbårent anlegg.

En pelletskjel kan utnytte opptil 95 % av energien i brenselet, noe som er svært høyt.

Den nye tekniske forskriften av 2007 krever at omkring halvparten av energibehovet til oppvarming av vann og bolig skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn strøm og olje/gass. En pelletskjel kan bidra til at kravet oppfylles.

Pelletskjel er best egnet for deg som:

  • Har vannbårent oppvarmingsanlegg
  • Har en oljekjel, men ønsker et mer miljøvennlig og rimeligere brenselsalternativ
  • Har vannbåren oppvarming med strøm, men ønsker å ha forutsigbare utgifter til oppvarming og/eller ønsker å bli mindre avhengig av strøm
  • Har egnet lagringsplass for pellets

Pellets tar liten plass i forhold til energimengden sammenlignet med ved, og krever relativt lite ettersyn. I motsetning til en varmepumpe kan pelletskjelen dekke hele oppvarmingsbehovet i boligen, også i de kaldeste periodene.

Fyring med pellets gir betraktelig mindre aske enn vedfyring. Pelletskjelen kan brenne døgnkontinuerlig, og kan også reguleres trinnløst.

Viktig å tenke på

En pelletskjel har samme krav til fyrrom som en oljekjel. Før montering må den som er ansvarlig, for eksempel rørlegger eller montør, søke kommunen. Det stilles krav til avstanden mellom kjele og kjeledør til vegg, avhengig av størrelsen på anlegget.

En pelletskjel trenger mer oppfølging enn varmepumper, olje- og elkjeler. Driftskostnaden vil også normalt være høyere enn for vedkjeler og varmepumper.

(Kilde: Enova)

Mer informasjon

Sist oppdatert 23. juli 2016

Utskrift