Pelletskaminer

Pelletskaminer gir stor utnyttelse av energien, og er en sikker og komfortabel oppvarmingsmetodePelletskaminer fyres med trepellets, og kan utnytte inntil 90 % av energien i brenselet. Kaminene har en tank som etterfylles ved behov, normalt en gang per døgn. Pelletskaminer gir derfor en jevn og kontinuerlig varme, i motsetning til vedovner.

Varmen fra en pelletskamin spres normalt i rommet med en vifte, slik at du oppnår bedre varmefordeling enn fra en vedovn. Enkelte kaminer kan også varme opp vann til gulvvarme, radiatorer eller varmtvann.

Den nye tekniske forskriften av 2007 krever at omkring halvparten av energibehovet til oppvarming av vann og bolig skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn strøm og olje/gass. En pelletskamin kan bidra til at kravet oppfylles.

Sikkert og komfortabelt

Oppvarming med pelletskamin er enkelt og sikkert, og gir samtidig god komfort. De fleste kaminene kan styres av en romtermostat slik at du får jevn og ønsket temperatur. Mange kaminer kan også programmeres for f.eks. nattesenking av temperaturen og ulik temperatur på dagtid i uke- og helgedager. Forbrenningen styres automatisk og foregår i et lukket kammer.

Pelletskamin er best egnet for deg som:

  • Ønsker en mer stabil og forutsigbar energipris
  • Vil ha en enkel og effektiv oppvarming med høyere komfort enn vedovn
  • Har åpen planløsning
  • Synes vedfyring er litt for tungvint

En pelletskamin erstatter en større andel av strømforbruket en luft/luft-varmepumpe. Daglig fylling av pellets gir også enklere bruk enn vedovner som normalt må fylles relativt ofte. Enkelte kaminer har eller kan påmonteres tanker som gjør at du ikke trenger å fylle hver dag.

Pelletskaminer gir også betydelig lavere partikkelutslipp enn vedovner.

Viktig å tenke på

Pelletskamin er en punktoppvarmingskilde. Den bør derfor plasseres slik at varmluften kan fordeles videre til andre rom noenlunde fritt. Det er også viktig at kaminen har nok tilførsel av frisk luft til forbrenningen. Enkelte kaminer kan ha noe viftestøy.

En pelletskamin krever strømtilkobling, og vil derfor ikke være backup ved eventuelt strømbrudd.

Ved montering av ny ovn på gammel pipe bør du få kvalifisert personell til å kontrollere at pipen er i bra nok stand. Installasjon av en pelletskamin må godkjennes på lik linje med andre ildsteder.

Mer informasjon

Sist oppdatert 23. juli 2016

Utskrift