Biobrensel

Biobrensel som ved og pellet er klimavennlige alternativer til elektrisk Ved og pellets er de mest vanlige typene biobrensel til oppvarming av boliger. Biobrensel kan brukes til oppvarming av både bolig og varmtvann. Det kan brukes alene eller i kombinasjon med vannbåren varme eller varmepumpe.

Et behagelig og klimavennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Ved og trepellets er fornybare energikilder. De kan erstatte mye av den strømmen som brukes til oppvarming av boliger i dag.

Selv om forbrenning av biobrensel gir utslipp av CO2, gir det ikke økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Trær og planter binder opp CO2 når de vokser. Når trærne dør frigis CO2 igjen uansett om de råtner eller brennes. Bioenergi bidrar derfor ikke til økt utslipp av CO2 så lenge det ikke brennes mer enn tilveksten.

Bruk av tre og pellets krever at boligen har en godkjent pipe. Ca 80 % av norske boliger kan benytte ved til oppvarming i dag.

Trepellets

Trepellets er tørr flis som er presset sammen til små sylinderformede biter. Pellets har ulik størrelse, og kan kun brukes i pelletskaminer og pelletskjeler. Pellets kan ikke brukes i vedovner.

Brennverdien i pellets er svært god, og du får mye varme ut av hver liter med pellets. Du trenger bare en fjerdedel så stor plass for å lagre trepellets som du trenger på å lagre tradisjonell ved. Forbrenning av trepellets gir også betraktelig mindre aske enn tradisjonell vedfyring.

Prisen på trepellets er mer stabil enn prisen på strøm, olje og parafin, noe som gir deg mer forutsigbare fyringskostnadene. Dersom du har plass til å lagre større mengder pellets, vil dette kunne gi deg en bedre innkjøpspris.

Hvordan utnyttes energien i biobrensel?

Pelletskaminer kan utnytte opptil 90 % av energien i brenselet og gir derfor meget god energiutnyttelse.

Moderne vedovner utnytter om lag 80 % av energien i veden, og slipper også ut betraktelig mindre partikler enn eldre ovner. Dersom du har en gammel vedovn bør du derfor vurdere å bytte ut denne med en rentbrennende ovn, både for et bedre inneklima og mer effektiv bruk av veden.

En pelletskjel kan kobles til et vannbårent anlegg og brukes til oppvarming av boligen og av varmtvann.

Varmepipe

En varmepipe er en ny, miljøvennlig pipe som fungerer både som peis, pipe og ovn. Den varme røyken ledes i steinkanaler før den slipper ut, og tar dermed vare på all varmen som vanligvis slipper ut i en elementpipe. Pipa varmes opp med fyring i ca 3 timer. Deretter avgir den varme i ca 15 timer. Høy virkningsgrad og lite vedforbruk gir klimavennlig og rimelig fyring.

Biofyringsolje -  mindre forurensende enn fossilt brennstoff

Noen brukere av fossil oppvarming kan ha vanskelig for å konvertere til andre fornybare energiløsninger. Manglende tilgang på fjernvarme, plass i bygningsmassen og det store investeringer kan være faktorer som hindrer konvertering til f.eks pellets. Et godt alternativ vil da være å gå over til biofyringsolje. Kontakt en fagperson for å sjekke om ditt oljefyringsanlegg kan konverteres til bio.

Også for brukere som i dag har fossil topplast i tillegg til fornybar grunnlast, eller bruker fossil fyringsolje som reservekraftløsning, kan biofyringsolje være det eneste reelle, fornybare alternativet.

Fra 2020 vil det bli innført forbud mot bruk av fossilt brennstoff til oppvarming av boliger. Dersom du i dag bruker olje eller parafin, lønner det seg å begynne å sjekke alternative løsninger allerede nå. 

Mer informasjon

Sist oppdatert 23. juli 2016

Utskrift