Energieffektivisering i privatboliger

Energieffektivisering i privatboligerI mange boliger kan selv enkle og rimelige tiltak gi gode bidrag til energisparing. Dette merkes fort på privatøkonomien. Større tiltak krever mer planlegging og investering, men er ofte lønnsomme over tid. Den billigste energien er den du ikke bruker!

Hedmark og Oppland ligger på landstoppen når det gjelder energibruk i husholdninger. Det er derfor et stort potensial for energieffektivisering og omlegging til fornybar energi i boliger. Dette er spesielt knyttet til oppvarming, men det er også en rekke andre måter du kan redusere energibruken på.

Hva brukes energien til?

Energibruken til oppvarming er normalt 60-70 % av den totale energibruken for eldre, dårlig isolerte boliger, mens andelen er 30-55 % for nye og godt isolerte boliger. Det vil si at potensialet for omlegging til andre energikilder enn elektrisitet er størst i eksisterende boliger.

Grovt sett kan energibesparelsene fordeles på tre grupper:

Mange enkle tiltak kan gjennomføres for bare noen hundrelapper. Andre tiltak vil være mer krevende, men er naturlig å vurdere dersom du for eksempel planlegger rehabilitering av boligen. På en del områder er det også mulig å få støtte til gjennomføring av tiltak.

Ved å gjennomføre energireduserende tiltak i din bolig kan du både få en bedre privatøkonomi, økt komfort og samtidig bidra til reduserte klimagassutslipp.

Tips til sparetiltak

Her vil du finne store og små tips til hvordan du kan få ned forbruket av elektrisitet og redusere bruken av fossil og forurensende oppvarming.

Enova Svarer - gratis energiråd på direkten!

Enova Svarer er Enovas landsdekkende svartjeneste der du kan få svar på dine spørsmål om energiråd og bestille brosjyrer, publikasjoner og annet materiell fra spesialister innen energirådgivning, Enova Svarer er betjent fra kl 08.00 til 16.00 alle hverdager.