Reduser oppvarmingsbehovet i boligen

Istapper fra taket kan være et tegn på varmelekkasjeOver 50 % av energiforbruket i en vanlig husholdning går til oppvarming. Varmen forsvinner i første rekke gjennom tak og vinduer. Med etterisolering og andre tetningstiltak kan det være mye å spare i form av redusert behov for oppvarming.

Tips

  • Monter tetningslister rundt dører, vinduer og mot kaldrom
  • Isoler de verste "kuldebroene"og luftlekkasjene
  • Etterisolere vegger, tak mot kaldloft og gulv mot kjeller
  • Skift ut gamle vindusruter med moderne energiglass

Montering av tetningslister

Montering av tetningslister rundt dører og vinduer er en enkel og billig løsning. Tetningslister fås kjøpt i alle byggvareforretninger.

Når det er kaldt ute på vinteren kan du enkelt sjekke hvor det trekker ved å bruke holde et telys langs vinduet og se hvor flammen blir urolig. Husk også dører mot kjeller/loft og andre rom i huset som ikke vanligvis er oppvarmet. Bytt også ut gamle og morkne tetningslister med nye.

Det kan også lønne seg å montere tetningslister langs lister og i hjørner, spesielt i eldre hus. Acryl under listverk kan også være et godt alternativ.

Etterisolering

Hus bygd før midten av 90-tallet trenger som regel etterisolering. Du kan spare en god del penger årlig på å etterisolere eldre boliger der det trengs mest, og samtidig øke komforten.

  • Et åpent loft er lett å etterisolere. Husk at siden loft vanligvis ikke er oppvarmet, bør du isolere taket opp mot loftet (loftsgulvet), ikke yttertaket. Istapper fra taket om vinteren kan være et tegn på varmelekkasje.
  • Dersom du etterisolerer gulvet i 1. etasje vil du samtidig kunne redusere temperaturen i boligen uten at komforten senkes, da kalde gulv ofte medfører at vi fryser lettere.
  • Ved å isolere gjennom innblåsing av isolasjon i veggene, slipper du jobben med å bytte ut panelet på veggene.

Isolasjonstykkelsen bør være:

  • Tak mot kaldloft: 35-50 cm
  • Yttervegger: 25-30 cm

Utskifting av vinduer

Vinduer utgjør i en vanlig bolig under 20 % av overflaten, men står for over 40 % av varmetapet. Termoruter fra før midten av 90-tallet er kalde og gir høyt varmetap. Nye energiglass reduserer varmetapet gjennom vinduene med 50-75 %.

 Skift ut termoruter som isolerer dårlig med moderne energiglass (U-verdi lavere enn 1.0 anbefales).

Finn varmelekkasjer ved bruk av termografering

Termografering er infrarød fotografering av boligen som viser hvor huset lekker mest varme ("kuldebroer") - ofte er dette i overganger, hjørner osv. Dette sammen med tetthetskontroll kan være et nyttig hjelpemiddel til å gi deg informasjon om hvor det er mest nødvendig å isolere.

Termografering og tetthetskontroll må gjennomføres av fagfolk. Mange leverandører av denne tjenesten har også god kompetanse om energiøkonomisering, og kan gi deg konkrete råd om hvilke tiltak du bør iverksette. Hvis du ønsker hjelp fra en ekspert til å kartlegge aktuelle energisparetiltak i boligen din, kan du få tilskudd fra Enova både til energirådgivning og termografering.

Gode resultater fra termografering forutsetter at det er kaldt ute, og bør derfor fortrinnsvis gjennomføres i vinterhalvåret.

Mer informasjon

Sist oppdatert 19. juli 2016

Utskrift