Oversikt over energiforbruket i boligen

Få oversikt over energiforbruket i boligen og hva det brukes tilKunnskap om energiforbruket i egen bolig er et godt utgangspunkt for å få fokus på energisparing. Strømforbruket kan enkelt avleses på strømmåleren, og det kan være lurt å lese av oftere enn hver avregning.

Tips

  • Få oversikt over samlet energiforbruk
  • Finn ut hva energien brukes til

Hold oversikt over energiforbruket

Erfaring viser at kartlegging av eget energiforbruk gir ca 10 % reduksjon i forbruket uten andre investeringer. Dette er fordi energioppfølgingen gir en økt bevissthet rundt bruken av strøm. Vi anbefaler at du leser av strømforbruket minimum en gang pr måned.

Det finnes gode verktøy som kan hjelpe deg å holde oversikt over strømforbruket. Ett av disse er et nettbasert program som heter Wattvett. Programmet er gratis å bruke.

Det kan også være interessant å se hvor mye energi du bruker sammenlignet med gjennomsnittet for tilsvarende boliger.

For brensel er det ofte vanskeligere å måle det nøyaktige energiforbruket, men det kan beregnes ved hjelp av en omregningskalkulator når man vet mengde og energiinnhold.

Finn ut hva du bruker energien til

I norske boliger bruker vi i gjennomsnitt 50-60 % av strømmen til oppvarming. Varmtvann står for 20-25 % og belysning 10-15 % av forbruket.

I tillegg har vi en rekke elektriske apparater som hver for seg ikke forbruker mye strøm, men som til sammen trekker opp forbruket i løpet av året.

Hvis du lurer på hvor mye de ulike apparatene i huset bruker, er det mulig å sjekke dette. Det finnes energimålere som settes i støpselet, der forbruket lese av direkte på apparatet enten det er i bruk eller ikke. Energimålere fås kjøpt på elektrokjeder og jernvareforretninger, og koster opp til ca 200 kr.

Smarte strømmålere (AMS)

For å gi forbrukerne et bedre oversikt over strømforbruket sitt, skal lokale nettselskapene installere smarte strømmålere for alle strømkundene innen 2019. De nye målerne fungerer som en toveis kommunikasjon verktøy mellom boligen og nettselskap som gir kundene mulighet til å redusere energiforbruket sitt.

Mer informasjon

Sist oppdatert 19. juli 2016

Utskrift