Bruk energien fornuftig

Senk temperaturen i rom du ikke brukerIkke alle rom er i bruk hele tiden. Med god energistyring kan varme, ventilasjon og lys reguleres etter bruksmønster og behov. Dette alene kan redusere energibruken med inntil 20 prosent uten at det går utover den daglige komforten.

Tips

 • Senk temperaturen i bruksrom om natten/når du er borte (tidsur/termostat)
 • Senk temperaturen i rom som sjelden er i bruk (tidsur/termostat)
 • Slukk lys i rom som ikke er i bruk (bevegelsessensor)
 • Reduser lysbruk når det er dagslys (tidsur/lyssensor)
 • Unngå unødvendig bruk av lys utendørs
 • Hold riktig temperatur på varmtvannet
 • Unngå bruk av stand-by
 • Ta ut støpsel eller monter strømsperrer på avslåtteapparater som bruker strøm

Styring av temperatur

De fleste dagene i uken bruker vi kjøkken, stue og bad kun noen få timer i løpet av døgnet – et par timer på morgenen og noen timer ettermiddag og kveld. Lukk dørene til rom som ikke er i bruk, og varm opp rommet kun når du skal bruke det. For noen få hundrelapper kan du kjøpe temperaturstyringsenheter som enkelt kan monteres, og som kan styre flere panelovner ad gangen eller et sentralt oppvarmingssystem

I soverom og ganger man kun går gjennom holder det vanligvis med lav temperatur. Hold heller dørene lukket mellom disse og andre rom. Det samme gjelder ekstrarom som sjelden brukes. Kjeller, loft og evt uterom trenger normalt ikke varmes opp. Skru av kjølerom som ikke brukes.

Styring av temperatur i enkeltrom eller grupper av rom kan være vanskelig i endel boliger på grunn av rominndelingen eller mange på dører. Ved rehabilitering kan det være fornuftig å ta hensyn til dette. Det er lettere å oppprettholde komfort- og sparetemperaturer hvis:

 • grupper av rom holdes på samme temperatur
 • innervegger isoleres
 • det er dører mellom rom med ulik temperatur som kan holdes lukket

Du kan også investere i et mer omfattende sentralt styringssystem. Her er det mulig å søke støtte fra Enova.

Styring av lys

Slukk lyset i rom når du ikke oppholder deg der. I rom der du går mye ut og inn (f.eks. i ganger) kan det være en ide å montere bevegelsessensor slik at lyset går på automatisk og skrur seg av etter noen minutter.

Ikke bruk unødvendig lys på dagtid, men utnytt sollyset. Sørg for å bruke lyskilder som gir godt lys, f.eks. LED-lamper i stedet for gamle glødelamper. Da trenger du å bruke mindre energi for å se godt.

Husk også å spare på strømmen utendørs. Sørg først og fremst for å skru av lyset på dagtid. Monter tids- eller lysstyring på lyset, slik at det kun står på kvelds- og nattestid. Det finnes også sparepærer som har innebygd lyssensor slik at de først går på når det blir mørkt.

Det er enkelt å montere bevegelsessensor på utelyset, slik at det kun går på når du faktisk er utendørs (eller når katten går forbi). På den måten unngår du at lyset står på hele natten når du likevel sover. Brukt i kombinasjon med tids- eller lysstyring vil dette gi størst effekt.

Trekk ut støpsler og unngå bruk av standby-funksjon

Mange av de elektriske apparatene vi bruker til daglig bruker mye strøm også når de ikke er i bruk. Dette gjelder ikke bare TV og andre apparater med stand by-funksjon, men også ladere, radioer og lignende. Som eksempel bruker bærbare kassett- og CD-spillere bruker hele 30 watt selv om de er avslått.

Alle apparater bør slås helt av når de ikke brukes. I tillegg bør du dra ut støpselet eller montere strømsperre eller bryter på støpsel på for alle apparater som ikke trenger å være koblet til strømforsyningen utenom bruk. Det finnes nå rimelige strømstyringsenheter (trådløs strømstyring) som gjør at man enkelt kan skru av all strømmen i f.eks. hele stua med et enkelt klikk på en fjernkontroll.

Spar på varmtvannet

Senk temperatur i varmtvannsbereder til 60-65 °C, forutsatt at det fremdeles gir tilstrekkelig med varmtvann. NB! Ikke still termostaten under 60°C på grunn av faren for bakterievekst.

Ha et bevisst forhold til forbruket av varmtvann. Installer sparedusj, og ikke dusj lenger enn nødvendig.

Mer informasjon

Sist oppdatert 19. juli 2016

Utskrift