Slik får vi mer energieffektive bygg

Enova og KS inviterer politikere, administrative ledere og fagmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner til kurs om energieffektivisering ved nybygg, oppgradering av eksisterende bygg og fornyelsesprosjekter

Dato: 29. mai 2012
Sted: Lillehammer
Målgruppe:     Politikere, administrative ledere og fagmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner

Myndighetene har signalisert passivhusnivå er som ny byggstandard fra 2015. Samtidig er det viktig å ta tak i eksisterende bygningsmasse. Gjennom kurset ønsket Enova å bidra til at kommuner og fylkeskommuner tar en innovativ og ledende rolle for å gjøre passivhusstandard til et naturlig valg ved nybygg og større rehabiliteringer, og gi dem en innføring i energisparekontrakter - en god løsning med lav risiko for å få gjennomført energieffektiviseringstiltak i store bygningsmasser.

Kursets hovedtemaer var:

Mer informasjon