Energieffektive bygg for framtida

Energibruken i kommunale bygg kan reduseres betydelig. Fokus på energieffektivitet ved nybygg og rehabilitering samt god drifting av byggmassen gir både økonomisk gevinst og et bedre klimaregnskap.

Dato: 17. februar 2011
Sted: Hamar
Målgruppe:     Ordførere, rådmenn, lokalpolitikere og eiendomsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner

Myndighetene har signalisert at passivhusnivå er målet for energikravene i teknisk forskrift. Samtidig er det viktig å ta tak i eksisterende bygningsmasse. Gjennom kurset ønsket Enova å bidra til at kommuner og fylkeskommuner tar en innovativ og ledende rolle for å gjøre passivhusstandard til et naturlig valg ved nybygg og større rehabiliteringer.

Temaer for kurset var:

De deltakende kommunene hadde også mulighet til å avtale eget møte med en rådgiver fra Enova i løpet av for å diskutere konkrete prosjekter.

Presentasjoner fra kurset