Fagdag: Energibruk i bygg

Fagdagen informasjon om den nye energimerkeordningen som trådte i kraft 1. juli 2010, energivurdering av tekniske anlegg samt løsninger for behovsstyrt ventilasjon, bioenergi og varmepumper.

Dato: 9. september 2010
Sted: Gjøvik
Målgruppe:     VVS-entreprenører m.fl.

Utvikling og krav til mer miljøvennlig oppvarming av bygg endres raskt. Dette krever oppdatert kunnskap. De nye reglene for energimerking og energivurdering som trådte i kraft 1. juli vil også påvirke hverdagen til mange i VVS-bransjen.

Presentasjoner fra fagdagen

Bilder fra seminaret

 
Representater for arrangørene av fagdagen om energibruk i bygg: Erik Longva (Energiråd Innlandet) og Roy Peistorpet (Norsk VVS-forening)
Representater for arrangørene av fagdagen: Erik Longva, Energiråd Innlandet (t.v.) og Roy Peistorpet, Norsk VVS-forening.
   
Det var stor deltakelse på fagdagen om energibruk i bygg
Det var stor deltakelse både fra næringslivet og skolene på fagdagen.
  
Styret i Norsk VVS-forening gruppe Hedmark/Oppland

Styret for Norsk VVS-forening gruppe Hedmark/Oppland.