Fagdager om energimerking og ENØK i kommunale bygg

Fagdagene ga informasjon om den nye energimerkeordningen som trer i kraft fra 1. juli 2010, finansieringsløsninger gjennom Enova og energisparekontrakter (EPC), eksempler på energimerkeprosjekter som er gjennomført og om relevante utdanningstilbud i regionen.

Dato/sted:  6. mai 2010 (Gausdal)
   10. mai 2010 (Hadeland)
     20. mai 2010 (Hamar)
   9. juni 2010 (Kirkenær) 
17. juni 2010 (Tynset)
  
Målgruppe: Eiendomsansvarlige, byggforvaltere, driftspersonell

Private og offentlige yrkesbygg skal nå energimerkes for å dokumentere hvor energieffektivt bygget er. Energiattesten fra merkeordningen vil gi en status på byggets tilstand og forslag til relevante tiltak for energieffektivisering.

Fagdagene vil gi eiendomsansvarlige, byggforvaltere og driftspersonell nyttig informasjon om hva energimerkeordningen innebærer samt hvilke muligheter og gevinster som ligger i ENØK-analyser og gjennomføring av energisparetiltak.

Presentasjoner fra fagdagene

Bilder fra fagdagene

Daglig leder Erik Longva benytter fagdagen på Hamar til å presentere Energiråd Innlandets nye nettsider
Daglig leder Erik Longva benytter fagdagen på Hamar til å presentere Energiråd Innlandets nye nettsider.
  
Gaute Gangås i Energiråd Innlandet foran en lydhør forsamling i Gausdal
Gaute Gangås i Energiråd Innlandet foran en lydhør forsamling i Gausdal.
  
Foredragsholderne fra fagdag energimerking og ENØK i kommunale bygg i Gausdal
Energirådgiver Gaute Gangås i Energiråd Innlandet omkranset av bidragsyterne på fagdagen i Gausdal: Fra venste Svein Frogner (Elsikkerhet Norge), Knut Wien (Fagskolen i Gjøvik),  Jan Atle Strand (NKF Bygg og eiendom ), Jan Harald Narum (SEEN Nordic) og Stian Sjøli (SEEN Nordic).
   
Eidsiva Marked/Elsikkerhet Norge rigger stand i tilknytning til fagdagen i Gausdal
Eidsiva Marked/Elsikkerhet Norge rigger stand i tilknytning til fagdagen i Gausdal.
 
Stor interesse for SEEN Nordic sin demonstrasjon av dataverktøy beregnet på energimerking
Stor interesse for SEEN Nordic sin demonstrasjon av dataverktøy beregnet på energimerking.
  
Andor Tellefsen orienterte om Interreg-programmet FEM
Andor Tellefsen orienterte om Interreg-programmet FEM.
  
Knut Wien fra Fagskolen i Gjøvik holdt et engasjerende foredrag om fagskolens nettbaserte undervisningstilbud
Knut Wien fra Fagskolen i Gjøvik holdt et engasjerende foredrag om fagskolens nettbaserte undervisningstilbud.