Energirådslag - fremtidens bygg

3. september 2010 møttes aktører fra byggnæringen i Innlandet til "energirådslag" på Elverum. I tillegg til faglig påfyll ble det også diskusjoner knyttet til hvilket fokus man bør ha på energieffektivisering i eksisterende bygg kontra lavenergihus og passivhus.

Dato: 3. september 2010
Sted: Elverum
Målgruppe:       Aktører fra byggenæringen i Innlandet

Presentasjoner fra energirådslaget