Gjennomførte aktiviteter innen bygg

Energiråd Innlandet arrangerer seminar og fagdager innen energieffektivisering og omlegging av energi i bygg (foto: iStock).Her finner du en oversikt over kurs, konferanser og seminarer som Energiråd Innlandet har arrangert innen energieffektivisering og energiomlegging i bygg, med presentasjoner fra foredragene, program og deltakerlister.

Sist oppdatert 04. august 2016

Utskrift