Energisparekontrakter (EPC)

Energisparekontakter (EPC) er en finansieringsordning for energieffektiviseringstiltak som garanterer lønnsomhet for byggeierEnergisparekontrakter (EPC) er en ordning som gir byggeier garanti for besparelser ved gjennomføring av energieffektiviseringstiltak.

EPC står for Energy Performance Contracting. Løsningen har vist gode resultater i kommunal bygningsmasse, ofte med opp mot 30 % reduksjon i energibruken. EPC er en mye brukt løsning både i EU og USA; og har også blitt mer populær i Norge de siste årene.

EPC = garantert lønnsomhet

Energisparekontraktene innebærer at en energientreprenør står for gjennomføringen av avtalte energitiltak som et totalprosjekt. Energientreprenøren garanterer besparelsen og lønnsomheten i tiltakspakken. Dette reduserer både arbeid og risiko for byggeier.

Dersom den kontraktsfestede besparelsen uteblir, er det leverandøren som er ansvarlig og må bære kostnaden. Dersom resultatet blir mer besparelser enn det som ble forventet, deles den ekstra besparelsen mellom byggeier og entreprenør. Byggeier får uendrede kostnader frem til tiltakene er betalt, deretter tilfaller besparelsene byggeier. Siden tiltakene som gjennomføres er permanente, vil dette på sikt kunne gi svært god lønnsomhet.

Mer informasjon

Sist oppdatert 15. mai 2016

Utskrift