Energimerking av bygg

Energimerking av bygg blir obligatorisk fra 1. juli 2010Energimerking ble obligatorisk for alle boliger og yrkesbygg som skal selges eller leies ut fra 1. juli 2010. Ordningen gjelder også alle yrkesbygg over 1000 m2. Målet med ordningen er å øke bevisstheten om energibruk og tiltak som kan gjøre bygningen med energieffektiv.

Bygninger står for omkring 40 % av Norges totale energiforbruk. Energimerking er et tiltak for å bedre miljøet gjennom å sette fokus på reduksjon av energibruken i både yrkesbygg og privatboliger.

Energiattesten gir et energimerke som viser bygningens energistandard. Denne beskriver hvor mye energi som trengs til normal bruk av bygningen, uavhengig av hvordan den brukes. Attesten gir samtidig en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand bygningen er i.

Eier er ansvarlig

Eier av bygget er ansvarlig for å gjennomføre energimerkingen. Hvis bygningen markedsføres gjennom megler, skal det komme frem hvilken karakter bygget har fått. Som kjøper eller leietaker bør du kreve å få se energiattesten. Yrkesbygg og nye boliger skal alltid være energimerket av en ekspert.

Energimerkingen skjer via internett ved at du registrerer informasjon om bygningen i en selvangivelse. Energiattesten av yrkesbygg må lages av en ekspert.

Energiattesten inneholder også en tiltaksliste med forslag til energieffektiviserende tiltak som kan gjennomføres i bygningen.

Mer informasjon

Sist oppdatert 15. mai 2016

Utskrift