Grønn IKT

Grønn IKT setter fokus på redusert energiforbruk og andre miljøaspekter ved kjøp, bruk og avhending av datautstyr.Grønn IKT setter fokus både på reduksjon av energiforbruket fra datainstallasjoner og datautstyr og på andre miljøaspekter ved kjøp, bruk og avhending av IKT-utstyr.

Datautstyr både forbruker og produserer mye energi.

Mange virksomheter har store datasentre med servere som produserer mye energi og krever kontinuerlig kjøling for å sikre forsvarlig drift. Tilpasning av ventilasjonssystem for å redusere energibehovet til drifting av datasenteret og gjenbruk av overskuddsvarme kan være aktuelle tiltak.

Energieffektiv bruk av datautstyr

De ansatte i en virksomhet kan ha stor innvirkning på energiforbruk ved bruk av datautstyr gjennom f.eks. bruk av skjermsparere samt å skru av pc, skjerm og skriver når disse ikke er i bruk.

Gjennom økt bruk av moderne teknologi til gjennomføring av telefon- og videokonferanser kan virksomheten også bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom redusert transportbehov.

Innkjøp av datautstyr

Det er også viktig å ha fokus på hvor energieffektivitet ved innkjøp av nytt utstyr. Det finnes i dag energimerker for elektrisk utstyr som angir hvor stort strømforbruket er ved ulike typer bruk. Alt utstyr som kjøpes inn bør ha standby-funksjoner, automatisk dvalemodus og mulighet for å skru strømmen helt av.

Mer informasjon

Sist oppdatert 15. mai 2016

Utskrift