ENØK-analyse

ENØK-analysen gir en status på byggets tilstand og energibruk, og forslag til tiltak for energieffektiviseringEn ENØK-analyse gir en status for byggets tilstand og energibruk samt forslag til forbedringstiltak. Analysen vil danne beslutningsgrunnlag for byggeier til å avgjøre hvilke tiltak som vil være relevante og lønnsomme å gjennomføre.

ENØK-analysen vil også gi vise hvordan forbruket er sett i forhold til gjennomsnittet for tilsvarende bygg.

Energimerking første steg

Gjennom den nye obligatoriske merkeordningen for næringsbygg som gjelder fra 2010 er en kartlegging og systematisering av energibruken i de enkelte bygg obligatorisk. Dette er første steg til energisparing – uansett hvilken veg man velger å gå videre.

Den obligatoriske ordningen dekker yrkesbygg som skal selges eller leies ut samt alle bygg over 1000 m2. Det kan likevel være lønnsomt å energimerke også mindre bygg, da dette vil gi byggeier et godt grunnlag for videre energianalyse og tiltak.

Bruksområder for energi i bygg

For en videre analyse er det viktig å vite hva energien i bygget brukes til. Energibruken kan fordeles på følgende områder:

  • Oppvarming av rom
  • Oppvarming av vann
  • Belysning
  • Kjøling
  • Ventilasjon
  • Teknisk utstyr

Innenfor alle disse områdene er det mulig å oppnå betydelige energibesparelser.

Innhent nødvendig fagkompetanse

For å gjennomføre en ENØK-analyse kreves det fagkompetanse. Det kan derfor være en fordel å innhente ekstern kompetanse til dette. Det finnes en rekke konsulenter i Innlandet som har lang erfaring med å utføre slike analyser for ulike typer bygg og god kjennskap til alternative løsninger for energieffektivisering.

Nyttige verktøy fra Enova

Enova har noen verktøy som kan være nyttige i ENØK-arbeidet.

  • Energimerkekalkulatoren er et enkelt verktøy som bidrar til å sjekke hvilke tiltak kan gjennomføres for å forbedre karakteren av boligen din.
  • Energikalkulator bygg er et verktøy som indikerer støttenivå og energireduksjonspotensial i ditt byggprosjekt
  • Investeringskalkulator bidrar til å simulere økonomien i prosjektet ditt ved å velge et av de ulike støtteprogrammer Enova tilbyr. 

Sist oppdatert 15. mai 2016

Utskrift