Energimerking og ENØK i yrkesbygg

Seminaret ga informasjon om den nye energimerkeordningen som trer i kraft fra 1. juli 2010, finansieringsløsninger gjennom Enova og energisparekontrakter (EPC), og eksempler på prosjekter som er gjennomført i regionen både innen energimerking og energiøkonomisering.

Dato: 11. mars 2010
Sted: Hamar
Målgruppe:     Byggeiere og eiendomsforvaltere

Private og offentlige yrkesbygg skal nå energimerkes for å dokumentere hvor energieffektivt bygget er. Energiattesten fra merkeordningen vil gi en status på byggets tilstand og forslag til relevante tiltak for energieffektivisering.

Seminaret vil gi deg som eiendomsansvarlig/byggforvalter nyttig informasjon om hva energimerkeordningen innebærer samt hvilke muligheter og gevinster som ligger i ENØK-analyser og gjennomføring av energisparetiltak.

Presentasjoner fra seminaret

Bilder fra seminaret

NOen av foredragsholderne fra seminaret om energimerking og enøk i yrkesbygg
F.v.: Noen av foredragsholderene. Olav Isachsen, NVE, Erik Longva, Energiråd Innlandet, Nils Kristian Nordlien, Lillehammer Kommunale Eiendomsselskap, Svein Frogner, Elsikkerhet Norge, Gaute Gangås, Energiråd Innlandet, Jan Harald Narum, SEEN Nordic.
  
Det var stor interesse for seminaret om energimerking og enøk i yrkesbygg
Det var stor deltakelse på seminaret om energimerking og enøk i yrkesbygg.
  
Utstillingen på energimerkeseminaret var godt besøkt

 I forbindelse med seminaret ble det holdt en miniutsilling der regionale leverandører presenterte sine tjenester innen energimerking og enøk i bygg.

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift