Earth Hour - ideer til aktiviteter for skoler og barnehager

Earth Hour er en global kampanje som setter fokus på sammenhengen mellom forbruk og klimaendringer.Earth Hour er verdens største klimakampanje. Den symbolske markeringen setter fokus på klimaendringene og hvordan vårt forbruk påvirker disse. Skolene og barnehagene som blir med på Earth Hour bidrar til en litt grønnere hverdag, og til å skape viktig miljøbevissthet hos den kommende generasjon.

Vi oppfordrer alle skoler og barnehager i Innlandet til å delta på Earth Hour 2015!Earth Hour arrangeres en lørdag i mars hvert år, og er en global kampanje. Kommuner, bedrifter og privatpersoner oppfordres til å skru av lyset èn time denne dagen for å markere vår vilje til å stå sammen mot klimaendringene.

Setter fokus på miljøbevissthet

Earth Hour handler om mye mer enn bare en time i mørket. Det handler om å forstå at våre handlinger, energien vi bruker, varene vi kjøper og vannet vi drikker, har en påvirkning på planeten vi lever på. Vi oppfordrer derfor skoler og barnehager til å bruke anledningen til å sette fokus på dette gjennom ulike aktiviteter for barna.

Gode holdninger skapes tidlig, og den jobben som gjøres for å bidra til at barn blir klimabevisste er derfor svært viktig. Dette er også en anledning til å skape oppmerksomhet rundt skolens eller barnehagens øvrige klima- og miljøarbeid.

Gratis undervisningsmateriell

WWF Norge står bak det norske engasjementet i Earth Hour De har utviklet eget undervisningsmateriell til bruk i grunnskoler og i barnehager. Materiellet inneholder tilrettelagte prosjektoppgaver og ideer til aktiviteter. 

Ta i bruk de enkle ideene herfra allerede i år, og legg noen mer omfattende aktivitetene inn i årshjulet når neste års skole- eller barnehageår er under planlegging! En del av ideene fra grunnskolemateriellet kan også relativt enkelt tilpasses videregående skoler.

Forslag til aktiviteter

Her er et knippe av forslag til aktiviteter som kan gjennomføres i forbindelse med Earth Hour:

Og sist, men ikke minst: Slukk selvfølgelig lyset i barnehagen/skolen under Earth Hour, men også ellers når det er mulig!

Mer informasjon