Energi- og klimaaktiviteter i Innlandet for barn og unge

Å se og prøve ting i praksis er den beste måten å lære på (foto: iStock).Å se og prøve ting i praksis er engasjerende og den beste måten å lære på. I Innlandet er det flere tilbud for barn og unge der de gjennom aktiv deltakelse i ulike aktiviteter kan lære om energi og klima. Noen av tilbudene gjelder kun for skoler, andre er også åpne for besøk fra publikum.

Energisenteret

Energisenteret er et nasjonalt informasjonssenter for energibransjen i Norge, og ligger i Hunderfossen Familiepark like nord for Lillehammer. Om sommeren er senteret en del av tilbudet i Hunderfossen Familiepark. På senteret er det utstilling og en rekke spennende og praktiske aktiviteter knyttet til energi som barna kan delta i.

Utenom sommersesongen er Energisenteret åpent for skoleklasser og guidede omvisninger. All undervisning og omvising på Energisenteret er da gratis. De har tilbud både for mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole. Avtale om besøk må gjøres i god tid.

Mer informasjon om Energisenteret.

Vitensenteret Innlandet

Vitensenteret Innlandet er et aktivitetssenter for barn og unge med fokus på realfag, lokalisert i Gjøvik. Gjennom eksperimenter og aktiviteter kan nysgjerrige og lekende barn i alle aldre utforske og lære om naturvitenskap, teknikk og matematikk. Vitensenteret er åpent for vanlig publikum i helger og ferier, og har også opplegg for bursdagsfeiringer i helgene etter avtale. De arrangerer også temakvelder innen ulike fagområder som er åpne for alle.

På ukedagene i skoleåret har senteret tilbud om pedagogiske opplegg for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Avtale må gjøres på forhånd. Vitensenteret Innlandet arrangerer også kurs for lærere.

Mer informasjon om Vitensenteret Innlandet.

Mimisbrunnr - Klimapark 2469

Mimisbrunnr klimapark ved foten av Galdhøpiggen i Jotunheimen er et utendørs opplevelsesområde med vekt på klimahistorie samt jakt og fangst. Her er det blant annet muligheter til å få gå inn i en tunnel i Juvfonna, under 60 meter med is. Klimaparken er en kilde til kunnskap om historie, natur og klima. Det er guidede turer daglig hele sommerferien. En opplevelse for hele familien!

Mer informasjon om Mimisbrunnr.

Norsk Skogmuseum

Norsk Skogmuseum har nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri. De holder til i Elverum, og er et av de største besøksmuseene i Norge. Gjennom året arrangeres ulike temautstillinger, og de har også et stort friluftsmuseum. Museet er åpent for publikum hele året med unntak av noen få helligdager.

Gjennom Naturskolen tilbyr Norsk Skogmuseum et pedagogisk opplegg til skoler, med interessante temaer som er forankret i læreplanene. Tilbudet omfatter både museumsutstillingen og temadager med mulighet for spennende aktiviteter utendørs og innendørs. Gruppebesøk med omvisning og eget opplegg må avtales på forhånd.

Mer informasjon om Norsk Skogmuseum.

Hamar naturskole

Hamar naturskole er en del av grunnskolen i Hamar kommune. Naturskolen tar imot elever fra 1.- 10. klasse for å gjennomføre praktiske og konkrete øvinger i forbindelse med emner innen skog, vann, friluftsliv, kildesortering/avfallsbehandling og kulturminner i utmark. De holder også kurs og foredrag innen natur, miljø og friluftsliv som er praktisk anlagt og rettet mot skoleverket, barnehagepersonale og allmennheten.

Naturskolen disponerer en del friluftslivsutstyr som klassesett av fiskestenger, fluebinderutstyr, lavoer, telt, stekeheller, stormkjøkken og 14 kanoer som kan leies av skoleklasser eller frivillige organisasjoner. De har også egen forskningsbåt på Mjøsa som tar skoleklasser med på spennende oppdagelsesferd på Mjøsa for å vise noen av innsjøens mangfold og hemmeligheter.

Mer informasjon om Hamar naturskole.

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt på Honne i Biri er et kompetansesenter innen skogbruk og andre arealbaserte næringer. De tilbyr undervisningsprogrammet Lære med Skogen, som er et tverrfaglig pedagogisk hjelpemiddel på skolens premisser. Lære med skogen tilbyr undervisningsopplegg på alle nivå fra barnehage til lærerutdanning.

Mer informasjon om Lære med skogen.

Energigården

Energigården er et informasjonssenter for bioenergi og annen fornybar energi som holder til på Brandbu. De arrangerer aktivitetsdager for 10. klasser om bioenergi.

Mer informasjon om Energigården.

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. De tilbyr programmer for hele utdanningsløpet fra grunnskolen til høyere utdanning. Ungt Entreprenørskap har avdelinger både i Hedmark og Oppland.

Blant de mest kjente programmene de tilbyr er Gründercamp - en "treningsleir" i kreativitet og nyskapning innen ulike temaer - og elevbedrift/ungdomsbedrift, der elevene gjennom skoleåret lærer å etablere, drive og avvikle en bedrift med lærere og andre som veiledere.

Mer informasjon om Ungt Entreprenørskap.

Organisasjoner

Det finnes også en rekke frivillige organisasjoner for barn og unge som har tilbud om organiserte aktiviteter for sine medlemmer, med blant annet energi og miljø som tema. Både Natur og Ungdom, 4H og Norges Bygdeungdomslag har regionale og lokale avdelinger rundt om i Hedmark og Oppland.

Sist oppdatert 29. juli 2015

Utskrift