Fagsamling KIcK-nettverket, kommunale energi- og klimaplaner

Energiråd Innlandet arrangerer i 2017 ulike fagsamlinger gjennom nettverket KIcK – «Klimavennlige InnlandsKommuner». Nettverket skal bidra til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og inspirasjon til å utvikle og øke effekten av energi- og klimaarbeidet i kommunene. 34 kommuner i Innlandet sammen med fylkeskommunene, er en del av nettverket.

Dato: 20. og 21. september 2017
Sted: Lillehammer og Elverum
Målgruppe:     Kommuneansatte som jobber med energi- og klimaplaner og andre interesserte

Presentasjoner