Fagsamling KIcK-nettverket, klimavennlig transport

Energiråd Innlandet arrangerer i 2017 ulike fagsamlinger gjennom nettverket KIcK – «Klimavennlige InnlandsKommuner». Nettverket skal bidra til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og inspirasjon til å utvikle og øke effekten av energi- og klimaarbeidet i kommunene. 34 kommuner i Innlandet sammen med fylkeskommunene, er en del av nettverket.

Dato: 21. - 24. august 2017
Sted: Innlandet
Målgruppe:     Kommuner og kommunale virksomheter som vurderer å skaffe seg elbil, eller å sette opp ladepunkter, og andre interesserte i klimavennlig transport.

Presentasjoner

Sist oppdatert 31. august 2017

Utskrift

Hva skjer?