Fagsamling KIcK-nettverket, studietur til Arendal

Energiråd Innlandet arrangerer i 2017 ulike fagsamlinger gjennom nettverket KIcK – «Klimavennlige InnlandsKommuner». Nettverket skal bidra til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og inspirasjon til å utvikle og øke effekten av energi- og klimaarbeidet i kommunene. 34 kommuner i Innlandet sammen med fylkeskommunene, er en del av nettverket.

Dato: 15. - 17. august 2017
Sted: Arendal
Målgruppe:     Politisk og administrativ kommunal ledelse i Innlandet.

Presentasjoner

Sist oppdatert 28. august 2017

Utskrift

Hva skjer?