Fagsamling KIcK-nettverket, klimavennlig areal- og transportplanlegging

Energiråd Innlandet arrangerer i 2017 ulike fagsamlinger gjennom nettverket KIcK – «Klimavennlige InnlandsKommuner». Nettverket skal bidra til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og inspirasjon til å utvikle og øke effekten av energi- og klimaarbeidet i kommunene. 34 kommuner i Innlandet sammen med fylkeskommunene, er en del av nettverket.

Dato: 14. og 16. februar 2017
Sted: Ringebu og Koppang
Målgruppe:     Kommunale planleggere, samt personer med fagansvar innen transport/samferdsel, bygg og eiendom, energi og klima.

Presentasjoner

Sist oppdatert 17. februar 2017

Utskrift

Hva skjer?