Fagsamling KIcK-nettverket, Grønne innkjøp

Energiråd Innlandet arrangerer i 2017 ulike fagsamlinger gjennom nettverket KIcK – «Klimavennlige InnlandsKommuner». Nettverket skal bidra til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og inspirasjon til å utvikle og øke effekten av energi- og klimaarbeidet i kommunene. 34 kommuner i Innlandet sammen med fylkeskommunene, er en del av nettverket.

Dato: 25. januar 2017
Sted: Ringebu
Målgruppe:     Innkjøpere, personell som jobber med kravspesifikasjoner innen fagområder som transport, bygg og eiendom, teknisk mv., og andre med interesse for klimavennlige innkjøp.

Presentasjoner

Sist oppdatert 26. januar 2017

Utskrift

Hva skjer?