Nettverksmøte energi og klima 2015 for kommunene i Innlandet

Energiråd Innlandet arrangerer årlig et nettverksmøte for personer som jobber med iverksetting og oppfølging av energi- og klimatiltak i kommunene i Hedmark og Oppland. Forumet skal være en arena for erfaringsutveksling, kompetanseheving og økt samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Dato: 1. desember 2015
Sted: Hamar
Målgruppe:     Ansatte i kommuner og fylkeskommuner i Innlandet som jobber med energi og klima

Presentasjoner