Fagforum energi og klima 2014

Fagforum for energi og klima er en arena for erfaringsutveksling, kompetanseheving og økt samarbeid på tvers av kommunegrensene i Hedmark og Oppland, som arrangeres hvert år.

Dato: 9. desember 2014
Sted: Gjøvik
Målgruppe:     Personer som jobber med planlegging, iverksetting og oppfølging av energi- og klimatiltak i kommunene i Hedmark og Oppland

Presentasjoner