Miljøfyrtårn-sertifisering av kommunale virksomheter

Kurset ga en innføring i hva Miljøfyrtårn-sertifisering innebærer, og fordeler med slik sertifisering. Ulike alternativer for å sertifisere alle kommunens virksomheter og økonomiske konsekvenser av disse ble gjennomgått. Deltakerne fikk høre erfaringer fra Gjøvik Fagskole og Nedre Eiker kommune, og om viktigheten av motivasjon og forankring i organisasjonen.

Dato: 21. mai 2010
Sted: Raufoss
Målgruppe:     Administrativ og politisk ledelse i kommunene

Miljøfyrtårn er en norsk sertifiseringsordning som er velegnet for offentlige virksomheter. Ordningen setter fokus både på virksomhetens indre miljø og dens ytre miljøpåvirkning, og kan integreres i eksisterende internkontrollsystem. Intern forankring og fokus på motivasjon er viktig for å få en vellykket prosess og gode resultater.

Erfaringer viser at sertifiserte virksomheter sparer driftsutgifter ved å sette fokus på miljø. Samtidig gir kommunen et viktig signal til næringsliv og innbyggere ved å vise at den tar miljø på alvor og selv går foran med et godt eksempel. 

Gjennom å tenke helhetlig og langsiktig kan kommunen spare mye av kostnadene ved å sertifisere mange eller alle sine virksomheter. Nedre Eiker kommune har sertifisert de aller fleste av sine virksomheter, og det totale regnestykket viser at kommunen har tjent penger på å gjøre dette.

Stadig flere kommuner velger å ta i bruk Nedre Eiker-modellen, som er et konsept som har vært svært vellykket både i forhold til intern forankring og minimalisering av kostnader.

Kurset ble arrangert i samarbeid med KS, og ble holdt for kommunene i Gjøvik-regionen.

Presentasjoner fra seminaret

For mer informasjon og konkrete eksempler på sertifiseringsprosesser og -tiltak, se vår side om miljøsertifisering.

Bilder fra seminaret 

Pål Storå fra Fagskolen i Gjøvik fortalte om erfaringer fra sertifiseringsprosessen
Avdelingsleder Pål Storå fra Fagskolen i Gjøvik fortalte om erfaringer fra sertifiseringsprosessen.
  
Kirsten Andersen fra Østre Toten kommune holdt innlegg om kostnader ved Miljøfyrtårn-sertifisering og Østre Toten kommunes forberedelser til sertifisering.  
Miljøvernkonsulent Kirsten Andersen fra Østre Toten kommune holdt innlegg om kostnader ved Miljøfyrtårn-sertifisering og Østre Toten kommunes forberedelser til sertifisering.

   

Per Bjørnar Knudsen fra KS holdt et engasjerende innlegg om motivasjon og erfaringer fra Nedre Eiker-modellen.
Rådgiver Per Bjørnar Knudsen fra KS holdt et engasjerende innlegg om motivasjon og erfaringer fra Nedre Eiker-modellen.
  
Inger Lise Willerud fra Energiråd Innlandet presenterte Miljøfyrtårn-ordningen og så nærmere på mulge alternativer for gjennomføring i kommunene.
Informasjonsrådgiver Inger Lise Willerud fra Energiråd Innlandet presenterte Miljøfyrtårn-ordningen og så nærmere på mulige alternativer for gjennomføring i kommunene.