Litauen-besøk om fornybar energi

En delegasjon på 18 litauere besøkte Hedmark og Oppland i mars 2017 (foto: EI)En delegasjon på 18 litauere har vært på rundtur i Oppland og Hedmark for å lære om fornybar energi og energieffektivisering i kommunene i Innlandet. De fikk nyttig informasjon og omvisning på en rekke anlegg i regionen. Kommunale og private aktører deltok fra litauisk side, mens Energiråd Innlandet var norsk koordinator.

Besøket var en del av et EØS-prosjekt som skal sikre erfaringsoverføring og kompetanseheving mellom Litauen og Norge innen fornybar energi, energieffektivisering og energisparekontrakter. 

Energi i fokus

På Energisenteret i Hunderfossen fikk deltakerne leke og lære om blant annet vann, energi og vær (foto: EI)Første dag startet på Hunderfossen kraftverk som utnytter et fall på ca 46 meter i Gudbrandsdalslågen. Delegasjonen fikk en omvisning av Odd Sæther inne i kraftverket, og fikk også se oppdemmingen av Gudbrandsdalslågen.

Deretter besøkte litauerne Hunderfossen Familiepark og Energisenteret som ligger inne i parken. Jarle Hovland viste dem rundt, og det var populært å få lov å leke og lære om vann, energi og hvordan ulike værfenomener oppstår.

- Energisenteret er åpent for familier med barn, studenter og generell befolkning. Her kan man lære om vær og natur, vann og andre fornybare ressurser, energi, elektrisitet og elsikkerhet, fortalte Hovland.

Fjernvarme i Innlandet

Tore Dugstad ved Gjøvik Energisentral holdt presentasjon om anlegget og Eidsiva (foto: EI)Ferden videre gikk til Gjøvik og Energisentralen hvor de fikk lære om fjernvarme i Norge og Innlandet spesielt. Tore Dugstad og Alf Tunheim presenterte også Eidsiva og Eidsiva Bioenergi, og ga delegasjonen en omvisning i anlegget.

- Fjernvarme vokser i Norge, og grunnen til dette er politisk, sa Dugstad. Fjernvarme bygger på ideen om å bruke energi som er til overs i samfunnet, og som ville gått til spille hvis ikke fjernvarmesystemer hadde tatt energien i bruk.

Presentasjonene ble holdt på både engelsk og litauisk. Rimantas Zabarauskas, fungerte hele dagen som simultantolk fra sidelinjen – en litt uvant opplevelse for foredragsholderne. Alle spørsmålene og diskusjonene undervegs viste en engasjert og interessert tilhørerskare.

Avfallshåndtering

Besøk på Mjøsanlegget på Lillehammer for å lære om avfallshåndtering (foto: EI)Dag to startet på Mjøsanlegget på Lillehammer hvor litauerne fikk høre om avfallshåndtering i Norge og produksjon av biogass. På anlegget gjøres matavfall om til våtgjødsel, kompost og biogass.

- Avfall er fremtidens råvarer. Her har vi egne biler som transporterer avfallet, noe som ikke er vanlig i Norge. Vi har nye miljøvennlige biler som går på biogass, og som fyller drivstoff her på anlegget, fortalte Tommy Nesbakk, som også insisterte på at lukten på anlegget var en del av opplevelsen, noe de kvinnelige gjestene kanskje ikke satte like stor pris på. 

Deretter ble litauerne busset til Hamar og avfallsforbrenningsanlegget Trehørningen Energisentral, hvor fjernvarme i Hedmark var tema. Tormod Botheim presenterte deres aktiviteter og viste deltakerne rundt på anlegget, som eies av Eidsiva Bioenergi.

Sirkulær økonomi i praksis

Delegasjonen fikk en omvisning inne i anlegget på Hias IKS og Sirkula IKS (foto: EI)Dagen ble avrundet på Hias IKS på Hamar, et interkommunalt selskap som er anleggseier og tjenesteleverandør for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange på områdene vann og avløp.

Mai Riise tok deltakerne godt imot, og presenterte både Hias IKS Avløp og Hias IKS Vann. Delegasjonen fikk en grundig innføring i både avløpsbehandlingen selskapet har ansvar for og presentasjon av drikkevannsforsyningen. I tillegg ble de vist rundt på hele anlegget.  

Riise forklarte at alt drikkevannet Hias leverer hentes fra Mjøsa, noe som var en overraskelse for litauerne og som skapte engasjement. Hun forklarte også prosessen bak rensingen av avløpsvannet.

- Renseprosessen foregår i tre trinn, først en mekanisk, så en biologisk og til slutt en kjemisk del. Dette gir gjødsel og biogass, forklarte Riise. 

Rundturen i Innlandet ble avsluttet på Gjøvik krematorium, før delegasjonen vendte nesen hjemover mot Litauen for å sette de nye ideene ut i praksis hjemme.

Mer informasjon

Sist oppdatert 20. mars 2017

Utskrift