Workshop om bærekraftige samfunn

Dette huset representerer den spede begynnelsen for det som ble Norges første økolandsby i Hurdal (foto: Energiråd Innlandet).Rundt 50 personer med variert bakgrunn deltok sist uke på en workshop i Hurdal økolandsby. Målet var å komme fram til hvilke hovedelementer som er viktigst når man skal utvikle bærekraftige lokalsamfunn. Utfordringer og tiltak for å møte disse ble også drøftet.

Workshopen var en del av seminaret «Veien mot et bærekraftig samfunn» som ble arrangert i regi av Interreg-prosjektet ecoINSIDE.

Som bakgrunn for workshopen hadde deltakerne fått høre flere inspirerende foredrag om erfaringene fra Hurdal. En del av dem hadde også på forhånd noe erfaring gjennom konkrete ideer eller at de allerede er i startfasen med å etablere bærekraftige boområder.

Hva er viktigst?

I gruppene skulle deltakerne prøve å komme fram til hva som er de viktigste områdene å gripe fatt i når lokalsamfunn skal prøve å få i gang en utvikling av bærekraftige samfunn.

De diskuterte også hvilke utfordringer som kan være til hinder for å få i gang et slikt arbeid, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å bygge ned barrierene.

Det var mange engasjerte deltakere på seminaret og workshopen om bærekraftige samfunn i Hurdal sist uke (foto: Energiråd Innlandet).

Menneske, vilje og visjoner

Blant punktene som ble trukket fram som viktige å legge vekt på i en slik utviklingsprosess var:

  • Langsiktige visjoner og politisk vilje
  • Mennesket må være i sentrum
  • Lokalprodusert mat
  • Redusert transportbehov

Vi har laget en sammenstilling av resultatene fra workshopen som viser mer detaljer rundt disse punktene samt mulige utfordringer og tiltak.

Mer informasjon

Seminaret er en del av Interregprosjektet ecoINSIDE, et treårig prosjekt der målsettingen er å fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia innen solenergi og energisystemer, håndtering av restressurser og bærekraftige bygg.

Sist oppdatert 13. april 2016

Utskrift