Litauen-besøk om ENØK og fornybar energi

Delegasjonen fra Litauen og vertsskapet Benoit Dugers og Ingrid N Christie fra Energiråd Innlandet (foto: Energiråd Innlandet).Denne uka har en delegasjon på 20 litauere vært på besøk i Hedmark. Her fikk de både inspirasjon og nyttig informasjon om hvordan man jobber med fornybar energi og energieffektivisering i kommuner i Innlandet.

Besøket var en del av et EØS-prosjekt som skal sikre erfaringsoverføring og kompetanseheving mellom Litauen og Norge innen fornybar energi, energieffektivisering og energisparekontrakter. Kommunale og private aktører deltar fra litauisk side, mens Energiråd Innlandet er norsk koordinator.

Blikk på norsk fornybarsatsing

Miljørådgiverne Lise Urset (t.v.) fra Hamar kommune og Sigrid Langsjøvold fra Ringsaker kommune fortalte om sine kommuners arbeid med energi og klima (foto: Energiråd Innlandet).Delegasjonen besto av kommunepolitikere og -administrasjon samt leverandører til kommuner i Litauen. Første dag ga Energiråd Innlandet deltakerne et innblikk i energisituasjonen i Norge og den norske satsningen på fornybar energi og elbiler. De fikk også en innføring i arbeidet med klima og energi i Hamar og Ringsaker kommuner fra miljørådgiverne Lise Urset og Sigrid Langsjøvold.

Dagens faglige program ble avrundet med befaring i det nye energieffektive og BREEAM-NOR-sertifiserte kontorbygget til Utstillingsplassen Eiendom på Hamar.

EPC og mulig fremtidig samarbeid

Prosjektleder Alf Kristian Enger fra ENSAMB i Sør-Østerdal-regionen fortalte om deres erfaringer med EPC-prosjekter (foto: Energiråd Innlandet).Neste dag startet med en busstur østover, til Kommunehuset Folkvang i Elverum. Tema for dagen var energisparekontrakter (EPC), som kommunene i Sør-Østerdal og Energiråd Innlandet har arbeidet med over lengre tid.

Varaordfører i Elverum kommune, Arnfinn Uthus, åpnet dagens program. Etterpå fikk delegasjonen høre om det omfattende arbeidet rundt ENØK-tiltak som har blitt gjort i Innlandet gjennom prosjektet «Fra ord til handling», i tillegg til konkrete erfaringer og prosjekter som er gjennomført i Elverum. Det ble også her tid til en befaring, med besøk i Elverumshallen og innføring i det nyinstallerte ventilasjonssystemet og varmepumpene.

Det var mye debatt og spørsmål rundt energisparekontrakter fra publikum. God dokumentasjon, regler og erfaring bidrar til god gjennomføring av EPC i Norge. I Litauen er denne løsningen lite brukt, og de mangler viktige institusjoner og programmer for at dette skal fungere bra.

På tampen ble det også nevnt muligheten for samarbeid med Regionrådet Sør-Østerdal, gjennom et EU-prosjekt for ENØK i bygg der det er behov for partnere fra Østersjø-regionen.

Besøk til Campus Evenstad

Delegasjonen fikk blant annet se solcelleanlegget på det nye internatet på Evenstad (foto: Energiråd Innlandet).Siste dag av besøket gikk turen lengre nordover, der deltagerne ble godt mottatt på Høgskolen i Hedmarks campus på Evenstad. Statsbygg og høgskolens administrasjon viste fram solcelletaket på 470 m2 på låven, som var det største i sitt slag da det ble bygget i 2013.

De ga også en oppdatering om det lokale fjernvarmesystemet, internatet med 100 m2 solfangere på taket, og det planlagte administrasjonsbygget. Sistnevnte vil bli bygget i heltre, med et eget kraftvarmeverk basert på gassifisering.

Det hele ble avrundet med en omvisning på campus og en praktisk innføring i de forskjellige anleggene og nært forestående byggeplanene.

Presentasjonene ble holdt på en blanding av litauisk, engelsk og norsk. Lederen for den litauiske gruppen, Rimantas Zabarauskas, fungerte hele dagen som simultantolk fra sidelinjen – en litt uvant opplevelse for foredragsholderne. Alle spørsmålene og diskusjonene undervegs viste en engasjert og interessert tilhørerskare.

Fjernvarme neste

Etter disse tre dagene var det på tide for delegasjonen å vende nesen hjemover mot Litauen, og sette de nye ideene ut i praksis hjemme. EØS-prosjektet fortsetter imidlertid. Neste punkt på programmet er en studietur fra Litauen til Hedmark i februar, med fokus på fjernvarme og alternative kraft- og varmeløsninger.

Prosjektet har fått støtte fra "National Climate Policy"-programmet, som er en del av EØS-finansieringsordningen 2009-2014 (EEA Grants).

Mer informasjon

 

Sist oppdatert 25. oktober 2015

Utskrift