Engasjerende om økosamfunn

Hvordan kan kommunene bidra til utviklingen av bærekraftige samfunn i Innlandet? Dette var tema på frokostseminaret på Gjøvik 8. oktober 2015.Et spennende innlederpanel og deltagere med variert bakgrunn møttes på Gjøvik torsdag til frokostseminar om økolandsbyer. Erfaringer, muligheter og ideer ble delt og livlig diskutert. Dagen ble startet med frokost, som naturligvis var både økologisk og kortreist - og vegansk for de som ønsket det.

Rundt 30 tilhørere hadde funnet veien til Gjøvik rådhus denne morgenen for å få vite mer erfaringer fra Norges første økolandsby i Hurdal, Hurdals satsing på å bli et plussamfunn og å få høre hva slags ideer som finnes i regionen rundt etableringen av økosamfunn.

Fra «mye skau og lite folk» til plussamfunn

Simen Torp (t.v.) fra Filago Økosamfunn og ordfører Runar Bålsrud fra Hurdal kommune delte villig sine erfaringer fra prosjektet i Hurdal."Det som er viktig for meg å prate om er hvordan vi tenker samfunnsutvikling for hele Hurdalen", begynte Runar Bålsrud, ordfører i Hurdal kommune. Han kunne vise til hvordan Hurdal, som han beskrev som et sted med "mye skau og lite folk", kom fram til den hårete målsetningen om å bli et plussamfunn innen 2025.

Deltagerne fikk høre at prosjektet har vist seg å være god markedsføring – ikke bare for konseptet økolandsbyer, men også for kommunen. Det lille lokalsamfunnet har da også Akershus' største befolkningsvekst.

Kommunens planer framover legger til grunn en utbygging for 7 milliarder kroner, med utvikling av Hurdal sentrum, bærekraftig hytteutbygging og utvidelse av Norges første økolandsby. For å oppnå dette er det lokale næringslivet også med på laget, der det fokuseres på de lokale ressursene tre, mat og restprodukter.

Bærekraft og livskvalitet – to sider av samme sak

Fra venstre: Medarrangør Morten Strøyer Andersen (Gjøvii kommune) og innlederne Runar Bålsrud (Hurdal kommune), Thomas Haavi (COWI) og Simen Torp (Filago Økosamfunn).Programmet fortsatte med Simen Torp fra Filago Økosamfunn, som representerer utviklerne bak økolandsbyen i Hurdal. Han mente at bærekraft og livskvalitet er to sider av samme sak, og avviste tankegangen om at økt bærekraft alltid fører til ubehagelige kutt.

Utviklerne har arbeidet med prosjektet om å etablere en økolandsby i over 10 år, og brukte tre år på å finne en god plassering. De endte opp på Hurdal Prestegård, som hadde store landarealer, parsellhager og verksteder.

"Det er viktig å ha noen visjoner og drømmer, men samtidig viktig å kunne justere seg undervegs," kunne Torp fortelle. Det startet med bygging av halmhus, som ga mange nyttige erfaringer. Deretter gikk det over i bygging av trebaserte hus, der det første byggetrinnet er avsluttet. Husene som bygges kalles «aktivhus», som er naturlig pustende heltrehus. Disse er forøvrig selvforsynt med energi gjennom solceller på taket og kleberstensovner i stua.

Utviklerne har også mange spennende planer for lokal næringsutvikling, med butikker, helsesenter, kontorfellesskap samt varierte aktiviteter på det allerede mye benyttede festivalområdet. Bakeriet og kafeen som åpnes snart vil også kunne tilby "nær maten-opplevelser" basert på lokal produksjon.

Tanker om flere prosjekter i regionen

Frokosten som ble servert var selvfølgelig økologisk og kortreist.Det tenkes også i de samme banene i Innlandet. Thomas Haavi fra COWI la frem sine ideer om en økolandsby på Toten, og klima- og miljørådgiver Morten Strøyer Andersen fortalte hvordan de tenker rundt temaet i Gjøvik kommune.

Klimapådriver Kristin Molstad beskrev arbeidet som er i gang på Hadeland, som foreløpig er i en sonderings- og informasjonsfase. Andersen foreslo til slutt en felles befaring til økolandsbyen i Hurdal, for å sikre erfaringsutveksling og inspirasjon til lokale prosjekter.

Seminaret ble rundet av med mange spørsmål fra interesserte deltagere i salen, som dekket alt fra hvor mye et økohus i Hurdal kostet til tilgangen på lokale leverandører av trematerialer.

Mer informasjon

Seminaret er en del av ecoINSIDE - et Interreg-støttet prosjekt for klimadrevet utvikling innen byggeri, sol og ressurser.

Sist oppdatert 09. oktober 2015

Utskrift